HOME KNOOPPUNT ADRESSEN CONTACT

Zorgt u meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden voor uw partner, kind, familielid of vriend? Dan bent u een van 4 miljoen mantelzorgers die Nederland rijk is.

 

mantelzorg, langdurige zorg

Mantelzorg: langdurige zorg

 

  • De mantelzorger
  • Waarom deze wegwijzer?
  • Inhoud wegwijzer

De mantelzorger

Het SCP definieert mantelzorg als volgt: Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorgers zijn dus mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een persoon uit hun omgeving met een chronisch zieke, een lichamelijke of verstandelijke beperking, of met psychische of verslavingsproblemen.
Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke, emotionele band hebben met degene voor wie ze zorgen.

Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp omvatten, zoals huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, emotionele steun en toezicht.

Dé mantelzorger bestaat niet.
Er zijn jonge en oudere mantelzorgers, werkende en niet werkende, mannen en vrouwen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders.

Mantelzorger worden is geen keuze. Het overkomt je. Soms heel plotseling, soms sluipt de zorg er langzaam in. Blijk je ineens mantelzorger te zijn. Als mantelzorger heeft u vaak als vanzelfsprekend de zorg op u genomen “Dat doe je gewoon!”

Waarom deze mantelzorg wegwijzer?

Om te zorgen voor een goede balans tussen de mantelzorg en het leiden van uw eigen leven, kan het belangrijk zijn om de zorg te delen. Met uw eigen sociale netwerk, maar soms ook met vrijwilligers of met beroepskrachten. In deze wegwijzer leest u waar u terecht kunt voor ondersteuning en zorg in Apeldoorn.

Wat vindt u in deze wegwijzer?

In deze wegwijzer wordt informatie gegeven en worden ondersteunings-mogelijkheden genoemd voor uzelf èn voor degene voor wie u zorgt.
Tussendoor vindt u ook tips , handige websites en stukjes uit interviews die zijn gehouden met mantelzorgers.
Links in het menu kunt u snel vinden wat u zoekt.
Bij de beschreven organisaties staan de websites vermeld.
Voor adressen en telefoonnummers verwijzen we naar de adressenlijst.

Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ( SCP) blijkt:
 -Nederland telt 4 miljoen mantelzorgers. Dat is 1 op de 3 mensen.
 -610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week
 -1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verliest wel eens het geduld
 -1 op de 3 mantelzorgers durven of willen familie of vrienden niet om hulp vragen.
 -5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk
 -1 op de 4 is jonger dan 24 jaar

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau ( 2015) blijkt dat 80 & van de mantelzorgers een goed gevoel krijgt van het helpen. Het gaat erom dat de mantelzorger op een manier kan zorgen die past bij zijn/haar leven. En dat ze naast het mantelzorgen gewoon naar hun werk of naar school kunnen blijven gaan en tijd hebben voor zichzelf ,voor familie en vrienden en voor hobby’s.