mantelzorg in balans naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Mantelzorg in balans

Het zorgen voor een ander kan je zo in beslag nemen dat het moeilijk te combineren is met de zorg voor je eigen gezin, een betaalde baan of vrijwilligerswerk, hobby’s en een sociaal leven. Hoe vind je daar een balans in? Een simpele manier om “even de balans” op te maken is de mantelzorgtest.
Als de zorg langer duurt en intensiever wordt, kan je dat als mantelzorger zwaar vallen. Vaak merk je dat aan je eigen lichaam; je raakt vermoeid, bent sneller geïrriteerd en krijgt lichamelijke of psychische klachten. Je draaglast neemt toe en je draagkracht neemt af, je raakt uit balans.

Het is  dan van belang om stil te staan bij de vraag: Wat heb ik nodig om de zorg vol te houden op een manier die goed voor mij is?” Op verschillende gebieden kunt u hierbij ondersteuning krijgen. Samen de zorg (of uw zorgen) delen brengt verlichting.

Ondersteuning bij het zoeken naar balans

Problemen waar u als mantelzorger tegen aan loopt, kunnen op één of meerdere terreinen liggen.

Zorgtaken

Zorgtaken kunnen (deels) van u worden overgenomen, zodat u regelmatig tijd hebt voor u zelf.

Wat kan het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg u bieden?

informatie over mogelijkheden voor het aanvragen van praktische en materiele hulp en vervangende zorg. Desgewenst regelen dat contact wordt gelegd tussen mantelzorger en (vrijwilligers)organisaties.

Waar kunt u nog meer terecht?

Bij verschillende beroepsmatige- en vrijwilligersorganisaties.

Sociaal-emotionele behoeften

Iedereen heeft soms behoefte aan begrip, iemand die luistert zonder direct een oordeel te vellen, een klankbord. Ook mensen die iemand in de eigen omgeving hebben van wie ze steun ervaren, willen wel eens met een deskundige buitenstaander praten.

Wat kan het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg u bieden?

Hulp bij op een rij zetten van de mantelzorgtaken en bijbehorende ervaren belasting.
Individuele gesprekken: luisterend oor, bespreekbaar maken van moeilijkeemoties (schuld, schaamte, boosheid, etc), advies en doorverwijzing.
Hulp bij vinden van gewenst lotgenotencontact.
Informatie over cursusaanbod.

Waar kunt u nog meer terecht?

Bij het algemeen maatschappelijk werk in uw gemeente. naar boven

Regeltaken

Als u voor iemand zorgt, krijgt u te maken met diverse instanties. Bijvoorbeeld het CIZ, de gemeente, zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraar. Dat brengt vaak administratie en geregel met zich mee. Voor wie het toch al druk heeft met de zorg voor een naaste kan dat behoorlijk belastend zijn.

Wat kan het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg u bieden?

Hulp bij het ‘gevecht’ in het oerwoud van regels en instanties.

Waar kunt u nog meer terecht?

Bij een mantelzorgmakelaar of sociaal raadslieden. naar boven

Kennis en begrip van ziektebeeld en verzorging

Soms wilt u meer weten over het ziektebeeld, de gevolgen van de ziekte, de verzorging en de begeleiding van degene voor wie u zorgt. Dat kan in een persoonlijk gesprek of tijdens bijeenkomsten over een specifiek onderwerp. De bijeenkomsten geven ook ruimte om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Wat kan het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg u bieden?

Aanreiken van/helpen bij het vinden van informatie over de ziekte en over hulpmiddelen.
In contact brengen met/doorverwijzen naar deskundigen.
Tips over omgang met artsen en andere hulpverleners.
Informatie over voorlichtingsavonden en lotgenotengroepen gericht op het specifieke ziektebeeld.

Waar kunt u nog meer terecht?

Bij uw huisarts, patiëntenverenigingen, thuiszorgorganisaties, algemeen maatschappelijk werk, MEE Veluwe (voor mensen met beperkingen en chronisch zieken), GGZ instellingen, Het Geheugensteunpunt en het Alzheimercafé.naar boven

Vrijaf en ontspanning 

Als u regelmatig tijd neemt voor uzelf, en die tijd zo doorbrengt dat u nieuwe energie opdoet, komt dat ook degene voor wie u zorgt ten goede.

Wat kan het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg u bieden?

Informatie over de mogelijkheden van respijtzorg en vrijetijdsbesteding.
Ondersteuning bij het bespreekbaar maken persoonlijke grenzen mantelzorger, behoefte aan tijd voor zichzelf - en bijbehorende gevoelens (zoals schuldgevoel).
Hulp bij wegwijs maken in aanbod vervangende zorg en bij aanvragen daarvan.
Aanbieden ontspannende activiteiten samen met andere mantelzorgers

Waar kunt u nog meer terecht?

Kijk eens op de site I tijdvoorjezelf.mezzo.nlnaar boven

Financiële situatie

Ziekte en beperkingen brengen vaak extra kosten met zich mee. In een aantal gevallen is het mogelijk daarvoor een vergoeding of een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.

Wat kan het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg u bieden?

Hulp bij wegwijs maken in/aanspraak maken op financiële regelingen voor Mantelzorgsituaties.
Doorverwijzen naar instanties die advies geven over uitkeringen of sociaal juridisch advies.

Waar kunt u nog meer terecht?

Bij het WMO-loket, mantelzorgmakelaar of sociaal juridisch adviseurs, of
de Mantelzorglijn van Mezzo. naar boven

Combineren van mantelzorgtaken en werk, opleiding of eigen gezin

Als u als mantelzorger een baan heeft, een opleiding volgt, of daarnaast de zorg hebt voor uw eigen gezin, kan dat leiden tot spanningen: er wordt van meerdere kanten een beroep op u gedaan.

Wat kan het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg u bieden?

Bespreken van de knelpunten die door de mantelzorg kunnen ontstaan.

Wonen en vervoer

Door ziekte en beperkingen volstaat soms de woonsituatie niet meer en zijn er aanpassingen nodig. Ook kan het zijn dat verhuizen naar een andere woning de enige optie is. Het regelen van geschikt vervoer kan een probleem zijn.

Wat kan het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg u bieden?

Informatie over hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen en over wat waar aan te vragen.
Voorbereiding gesprek met indicatiesteller.

Waar kunt u nog meer terecht?

Bij het WMO-loket. naar boven

Inhoud van deze pagina

Zorgtaken

Sociaal-emotionele behoeften

Regeltaken

Kennis en begrip van ziektebeeld

Vrijaf en ontspanning

Financiële situatie

Mantelzorg en werk

Wonen en vervoer

 

Handige websites

www.regelhulp.nl
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid over zorg, hulp en financiële regelingen.

www.respijtwijzer.nl
Deze site biedt een landelijk overzicht van respijtzorg-voorzieningen door beroepskrachten en vrijwilligers; buitenshuis en thuis