demntie naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Dementie

Dementie is een ziektebeeld dat zich kenmerkt door een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Meestal staan geheugenstoornissen hierbij op de voorgrond, maar het uitvoeren
van allerlei dagelijkse vaardigheden raakt ook gestoord, net als de spraak of het besef van tijd. Het karakter en gedrag van de patiënt kan veranderen en er kunnen stemmingswisselingen optreden.
We spreken pas van dementie, als deze problemen samen voorkomen en zo ernstig zijn dat ze het functioneren van een persoon in het dagelijkse leven belemmeren.

De diagnose dementie is niet eenvoudig te stellen. Meestal is het de partner of iemand anders die de patiënt van dichtbij meemaakt die in een veel eerder stadium merkt dat er “iets niet in orde“ is.
Voorafgaand aan de diagnose hebben mensen vaak al een lange periode van onzekerheid, angst en verdriet achter de rug.

Naarmate het ziekteproces vordert zult u als mantelzorger steeds meer taken en verantwoordelijkheden over moeten nemen. De taak die op uw schouders rust gaat dag en nacht door. Emotioneel en fysiek is dat een zware belasting. Uw partner of ouder met dementie is geen steun en toeverlaat meer; u staat in het verwerken van moeilijke situaties alleen. Het gedrag van iemand met dementie kan irritatie, boosheid of onbegrip opwekken. Schaamte over het gedrag kan er voor zorgen dat u andere mensen gaat mijden. Als dan ook de omgeving weinig begrip voor de situatie toont, omdat uw partner of ouder “er nog zo gezond en fit uit ziet”, kan u dat verdrietig, eenzaam en machteloos maken. Er kunnen meningsverschillen en ruzies binnen de familie optreden, waardoor u alleen komt te staan. Om al deze redenen is het van belang dat u hulp inschakelt om te voorkomen dat u overbelast raakt.

Kijk op I www.wegwijzerdementieoostveluwe.nl voor meer informatie.