domotica naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Domotica

Domotica is een verzamelterm voor allerlei technische snufjes en aanpassingen in huis die het wonen of zorg verlenen makkelijker maken. Om heel simpel te beginnen: Het licht gaat aan als je voor de deur staat! Maar er zijn nog veel meer toepassingen, bijvoorbeeld: op afstand te bedienen verwarming, inbraakbeveiliging en personen-alarmering en beeld- en luisterverbindingen. Domoticatoepassingen kunnen zorgen dat mensen met een beperking of chronische ziekte langer thuis en/of zelfstandig kunnen blijven wonen. Het bevordert de zelfredzaamheid en zorgt dat mensen zich vrijer voelen en veiliger. Het kan uw taken als mantelzorger verlichten en u kunt met een geruster gevoel weggaan.

Vergoeding

Sommige domotica worden vergoed door de zorgverzekeraar. Daarvoor is een medische indicatie nodig van een arts, bijvoorbeeld de huisarts of medisch specialist. Hulpmiddelen als personenalarmering, een robotarm en een computer om de omgeving te besturen vallen onder het basispakket. In de aanvullende verzekeringen zijn vaak meer technologische hulpmiddelen opgenomen. Informeer bij uw zorgverzekeraar. Sommige domotica vallen onder de woningaanpassingen. Een voorbeeld is afstandsbediening voor deuren, ramen en gordijnen. De gemeente vergoedt soms deze aanpassingen als u of uw kind dankzij die domotica thuis kunt blijven wonen en niet naar een zorginstelling hoeft te verhuizen.

Waar kunt u terecht?

Handige website

www.hulpmiddelenwijzer.nl