de zorg gaat door naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

De zorg gaat door, ook na opname

Opname in een zorginstelling is meestal een ingrijpende gebeurtenis voor zowel cliënt als partner/familie.
Uit onderzoek blijkt:
Mantelzorgers blijven na opname nog actief doorzorgen, zoals emotionele steun en toezicht (94 procent) begeleiding bij bezoeken buitenshuis (85 procent)
32 procent van hen voelt zich matig belast en 15 procent overbelast (SCP 2009).

Positieve kanten

Hoewel het een moeilijke stap is, voelt opname soms ook als een opluchting. Vaak is er meer ruimte voor de aardige kant van het leven: een stukje wandelen, samen in de zon zitten. Veel mantelzorgers zijn redelijk tot zeer tevreden over de instelling.

Maar er zijn ook knelpunten:

Taakverdeling

Soms voldoet de zorg die een instelling verleent niet aan de verwachtingen. Dan blijkt het lastig om de zorg uit handen te geven. Soms voelen mantelzorgers voelen zich genoodzaakt om taken op zich te nemen, die anders blijven liggen. Dat roept weerstand op. Het omgekeerde gebeurt ook: er zijn mantelzorgers die betrokken willen zijn,maar merken dat ze om verschillende redenen. Soms zijn de pure zorgtaken voor de mantelzorger nog wel te overzien, maar is de belasting vooral psychisch.

Communicatie

Als er iets is misgegaan in de zorgverlening is een zorgvuldige communicatie belangrijk. Het steekt wanneer er te weinig aandacht is voor hun inspanningen, zorgen en verdriet. Het maakt veel uit wanneer de mantelzorger af en toe een vriendelijk woord krijgt of op een andere manier erkenning voelt en echt gehoord wordt.

Personeel en zorg

Vaak is er sprake van tekort aan (gekwalificeerd) personeel, te hoge werkdruk, te weinig personeel in de avond/nacht en wisselingen in personeel. Daardoor tegenvallende zorg, te weinig aandacht voor het welzijn en gebrek aan toezicht.

Persoonlijke verzorging en hygiëne

Vooral de begeleiding naar het toilet en het gebruik van incontinentiemateriaal geven ergernis.Ook de gebrekkige mondverzorging is vaak een knelpunt evenals de was, die soms zoekraakt.

Financiën

Ook administratieve fouten en problemen geven irritatie en het valt mantelzorgers op dat instellingen door krappe budgetten de bewoners steeds meer zelf laten bijdragen.

Lees verder

Inhoud

Knelpunten taakverdeling

Knelpunten communiatie

Knelpunten personeel en zorg

Knelpuntenpersoonlijke verzorging

Knelpunten Financiën

 

Websites

www.kiesbeter.nl 
Informatie over  zorg, zorgverzekeringen en gezondheid.
U kunt hier onder het kopje “zorginstellingen” de kwaliteit van de zorginstellingen vinden.

www.zorgzwaarte-pakket.nl
Een site van samenwerkende cliëntenorganisaties. Biedt een praktische leidraad.