doorzorgen naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Advies voor mantelzorgers na opname

 

 • zorgpartner
 • hulpvrager
 • betrokkene
 • ervaringsdeskundige

Mantelzorger als partner in de zorg

Mantelzorgers en beroepsmatige verzorgers horen samen te werken als partners in de zorg. Daar horen goede afspraken bij en respect voor elkaars positie. En natuurlijk goede communicatie en uitwisseling van informatie.

 • tipsZorg dat u altijd met mensen van de instelling in gesprek blijft.
  Maak regelmatig een afspraak om met elkaar te praten.
 • Het zorg(leef)plan biedt aanknopingspunten om uw inzet bij het dagelijkse leven in de instelling te bespreken. Vraag de verzorging of u bij het opstellen en bespreken van het plan aanwezig kunt zijn.
 • Vraag de instelling om één contactverzorgende. Dan hoeft u niet steeds aan een andere medewerker uw verhaal te doen.
 • Wilt u bij gesprekken met uw familielid aanwezig zijn, maak dat dan kenbaar aan de verzorging.
 • Spreek uw verwachtingen uit! Niemand kan gedachten lezen. Instellingen staan vaak open voor ideeën, dus schroom niet om die te benoemen.
 • Geef het aan als u op de hoogte gehouden wilt worden over gezondheid, medicijnengebruik etc. van uw familielid.
 • Hebt u behoefte aan een gesprek met andere mantelzorgers van de afdeling, vertel dit aan uw contactpersoon of een maatschappelijk werker. Vraag of zij dit gesprek kunnen organiseren.
 • Indien meerdere mantelzorgers bij uw familielid betrokken zijn, spreek dan met elkaar af wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit maakt het helder voor zowel de instelling als voor het familielid dat in de instelling verblijft.
 • Probeer met uw familie op één lijn te zitten en probeer afspraken te maken in tijden dat het (nog) goed gaat.
 • Veel GGZ-instellingen gaan uit van een modelovereenkomst hoe ze mantelzorgers bij de zorg willen betrekken. Vraag ernaar in de instelling.. Waak ervoor dat u het - vanwege privacyoverwegingen - zonder informatie  over de situatie en de behandeling moet doen, als uw naaste( tijdelijk )naar huis komt.

Mantelzorger als hulpvrager

Mantelzorg kan zwaar zijn, óók als een naaste (soms na lange tijd zorg thuis) in een instelling wordt opgenomen. Uw leven kan hierdoor ingrijpend veranderen en u kunt te maken krijgen met spanning, emoties en praktische vragen en knelpunten. Het is van groot belang dat u niet alleen aan de ander denkt, maar ook aan uzelf. De instelling  kan u daarin ondersteunen.

 • Vraag bij de verzorging om informatie over het ziektebeeld van uw familielid. Geef daarbij aan dat het u helpt om goed op de hoogte te zijn.tips
 • Soms kunnen mantelzorgers moeilijk accepteren dat hun dierbare in een instelling moet verblijven. Voer gesprekken met andere mantelzorgers of met een maatschappelijk werker om dit verlies een plek in uw leven te geven!
 • Wanneer uw familielid net in een instelling woont, kunt u zich als mantelzorger verloren voelen in dat huis en veel praktische vragen hebben. Vindt u het vervelend om verzorgenden hiermee lastig te vallen? Misschien is er wel een andere mantelzorger die u ‘wegwijs’ kan maken. Vraag hiernaar.
 • Mocht u behoefte hebben aan een vrijwilliger die af en toe samen optrekt met uw familielid, vraag erom bij de verzorging. De inzet van een vrijwilliger kan uw mantelzorgtaken iets verlichten.
 • Veel instellingen hebben eenvertrouwenspersoon in dienst die ook open staat voor uw vragen en klachten. Soms is er ook een maatschappelijk werker in dienst.
 • Bij GGZ instellingen is vaak een familieraad, die op komt voor de belangen van familieleden en andere naastbetrokkenen Ook in andere zorginstellingen zijn soms familieraden of werkgroepen familieparticipatie actief. Informeer ernaar bij uw instelling.
 • Ook al is uw familielid opgenomen in een zorginstelling, u kunt altijd terecht bij een Steunpunt Mantelzorg in de buurt.

Mantelzorger als persoonlijk betrokkene

U blijft als mantelzorger altijd een persoonlijke relatie met uw naaste houden. U bent in de eerste plaats partner, kind, ouder of vriend van uw naaste. De zorginstelling kan eraan bijdragen dat die relatie  blijft bestaan en dat u naast het zorgen voor, ook ontspannende activiteiten met elkaar kunt ondernemen.
tips

 • Bedenk goed of u de relatie met uw naaste na opname op dezelfde voet wilt voortzetten, of dat u meer of minder wilt doen. Bespreek dit met uw naaste en met uw contact-persoon in de instelling. Maak hierbij uw eigen grenzen duidelijk kenbaar.
 • Als u gewend bent om uw familielid te verzorgen of te helpen met eten en u wilt dat blijven doen, geef dit dan aan bij de verzorging. U kunt ook vragen of het eten van uw familielid in het restaurant geserveerd kan worden, zodat u daar samen kunt eten.
 • Wanneer bijvoorbeeld koffie zetten of even helpen met de afwas tot de mogelijkheden behoort, draagt dat ertoe bij dat u zich thuis voelt. Vraag naar de mogelijkheden.
 • Informeer bij de zorginstellingen naar de mogelijkheid om een zaaltje te gebruiken om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren.gebruiken om bijvoorbeeld

Mantelzorger als ervaringsdeskundige

U bent als mantelzorger vaak ervaringsdeskundige ten aanzien van de zorg die uw naaste nodig heeft. U weet bijvoorbeeld hoe uw dementerende moeder het beste haar medicatie inneemt of hoe uw autistische zoon zich het snelst op zijn gemak voelt. In goede onderlinge afstemming kan deze expertise een plaats krijgen in de zorgverlening aan uw naaste door de instelling.

tipsMaak uw ervaringen kenbaar aan de verzorging.
Geef uw ideeën over een passende dagbesteding aan.

 

 

Ervaring

"We kregen ook meer inzicht in zijn ziekte en het besef groeide dat er een moment zou komen dat hij niet meer thuis zou kunnen blijven wonen. In de gesprekken met de psychiater werden we ook steeds meer een volwaardige gesprekspartner in plaats van de schuldigen voor zijn ziekte. We dachten lange tijd dat we het samen wel zouden redden. Mijn man was er eerder aan toe dat hij niet meer thuis kon wonen, dan ik.
Ik vond het heel moeilijk dat het kind dat juist veel extra warmte en liefde nodig had, het huis uit zou moeten."