financiële en juridische zaken naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Steun bij regeltaken, financiële en juridische zaken

Regeltaken en financieel- juridische zaken zijn voor mantelzorgers, die hun handen en hun hoofd vol hebben, vaak net de druppel die de emmer doet overlopen. Ondersteuning hierbij en bij zaken met betrekking tot werk kan dan veel verlichting geven. Hieronder wordt beschreven bij wie u hiervoor terecht kunt.

  • Mantelzorgmakelaar
  • Mezzo
  • Sociaal raadslieden

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar kan u helpen bij allerlei regeltaken op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen of financiën. Hierdoor wordt u minder belast met regelwerk en komt u snel bij het juiste loket terecht.

In Apeldoorn kunnen mantelzorgers gratis terecht bij de mantelzorgmakelaar:
Stedelijk Knooppunt Mantelzorg Apeldoorn De Kap
I www.dekap.nl/mantelzorgmakelaar

 

Sociaal Juridische Dienstverlening van Mezzo

Mezzo biedt informatie en advies over alle wet- en regelgeving. Het kan gaan over: indicatiestelling, belastingen, PGB, sollicitatieplicht, zorgverlof.
Mantelzorgers die lid zijn van Mezzo kunnen gratis juridisch advies op maat of praktische ondersteuning krijgen. Verder bieden zij hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift, het schrijven van brieven aan instanties, bemiddeling tussen u en bijvoorbeeld uw werkgever, het CIZ of het Zorgkantoor.

I www.mezzo.nl/juridisch-advies
T Mantelzorglijn 0900 - 20 20 496
E mantelzorglijn@mezzo.nl

Sociaal raadslieden

Bij de sociaal raadslieden kunt u terecht met al uw vragen over onder meer sociale voorzieningen, wetten en regelingen, arbeidszaken en belastingen. Een consult bij een bureau sociaal raadslieden is gratis. U krijgt er informatie en advies, of u wordt doorverwezen naar een andere instantie. Ook helpen sociaal raadslieden met het invullen van formulieren, het opstellen van brieven en het maken van afspraken met andere instanties.

In Apeldoorn zijn er sociaal raadslieden bij Stimenz.
I stimenz.nl/sociaal-raadslieden


Uw mogelijke vragen

Wat moet ik regelen voordat het niet meer kan?

Wat kan ik doen om financiële problemen of misbruik te voorkomen?

Betaalde diensten

Naast de hiernaast genoemde diensten die gratis zijn is er in Apeldoorn ook een Stichting waar u tegen betaling naar draagkracht hulp kunt krijgen.

I vitaal apeldoorn
I seniorservice-noord
I seniorservice-zuid
I diensten voor thuis