ggz naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

GGZ mantelzorgers

Mantelzorgers van mensen met psychische problemen worden ook wel “GGZ mantelzorgers” genoemd. GGZ staat voor geestelijke gezondheidzorg. Er is een breed scala van ziektebeelden, waaronder: angststoornissen, eetstoornissen, depressie/manische depressie, ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD en Autisme en aanverwante stoornissen), persoonlijkheidsstoornissen (zoals Borderline), psychotische stoornissen (zoals Schizofrenie en Psychose), stress/overspannenheid/burn-out en verslaving.
Zorgen voor iemand met psychische problemen, vraagt grote draagkracht en speciale vaardigheden

Psychische problemen zijn niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld. De patiënt kan in aanwezigheid van anderen aangepast gedrag vertonen. Dit wekt bij anderen mogelijk de indruk dat het wel meevalt. De mantelzorger kan zich hierdoor alleen voelen staan. Mantelzorgers kunnen zich mede verantwoordelijk voelen voor het ontstaan van de stoornis. Ze vinden het vaak moeilijk om met anderen over de stoornis te praten. Ze hebben het gevoel hun naaste daarmee te verraden of zijn bang dat hun verhaal niet begrepen wordt of dat de omgeving denkt dat het aan hen ligt.
Als gevolg van stoornissen kan de persoonlijkheid veranderen Dit heeft zijn weerslag op de relatie.

De situatie van de patiënt kan plotseling verslechteren. De benodigde professionele zorg is niet altijd direct inzetbaar. Dit geldt vooral in weekenden en avonden en voor patiënten die niet bij een instelling bekend zijn. Ook in ‘goede periodes’ is de mantelzorger niet vrij van zorgen. De angst voor terugval blijft altijd bestaan. Hoewel mantelzorg het meest intensief is bij mensen die nog thuis wonen, houdt de zorg niet op als patiënten worden opgenomen. De mentale druk is vaak groot. Vaak zijn mantelzorgers zaakwaarnemer of belangenbehartiger. Bovendien zijn er vaak extra kosten in verband met levensonderhoud, vervoer of schulden van de patiënt. Gevolg is soms dat mantelzorgers zelf lichamelijke en psychische klachten ontwikkelen. Vaak wordt (te) laat hulp ingeschakeld.

Waar kunt u terecht?

Ervaring

"Het ergste was dat hij zichzelf ging beschadigen en stemmen in zijn hoofd hem de opdracht gaven zijn ouders iets aan te doen. Via het crisisteam is hij toen opgenomen. Eerst was het voor mijn man en mij een opluchting. We gingen er vanuit dat hij goed zou worden opgevangen. Maar als je voor het eerst op bezoek komt, dan voel je je schuldig"

"De eerste keer is het een ongelooflijk heftige confrontatie met de psychiatrie. Uiteindelijk heeft de opname 3 maanden geduurd. Met medicijnen en praten is hij weer uit de depressie gekomen."