ggz naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Waar kunt u terecht?

 

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg


GGNet

Reguliere zorg

Op verwijzing van uw huisarts of maatschappelijk werker kan degene voor wie u zorgt terecht bij GGNet. Zij bieden mensen met psychische en/of psychiatrische problemen de behandeling, die zij nodig hebben. Dat wordt gedaan door behandelteams, waarin diverse hulpverleners samenwerken, bijvoorbeeld een geriater, een psychiater of een psychiatrisch verpleegkundige. Elk behandelteam wijdt zich aan een bepaalde categorie ziektebeelden (zoals ADHD/Autisme, borderline, dementie, depressie, eetstoornissen, schizofrenie of verslavingsproblemen). I GGNet

Preventie

GGnet Preventie biedt preventieve activiteiten om klachten te voorkomen, zoals voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen en trainingen voor patiënten en/of familie. Deze gaan over het leren omgaan met een psychisch ziek familielid, omgaan met een chronische ziekte)
I GGNet voor familie

Online aanbod

Er zijn verschillende vormen van online diensten, zoals zelfhulp, lotgenotencontact en internetbehandeling. Het bestaat uit: e-mailcontact, chatten en forums.

Familieraad GGnet

De Familieraad van GGNet wil een stem geven aan de familieleden en andere direct betrokkenen van patiënten van GGNet. Ook biedt zij ondersteuning voor familieleden en organiseert diverse activiteiten
I GGNet Familieraadnaar boven

Riwis Zorg & Welzijn

Riwis ondersteunt mensen met psychische beperkingen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. Riwis biedt GGZ-begeleiding en diensten op het gebied van welzijn aan jongeren, gezinnen, volwassen en ouderen.
I riwis.nl naar boven

Zelfstandig gevestigden

Naast instellingen zijn er ook zelfstandige vrijgevestigde, ambulante psychiaters, psychotherapeuten of psychologen. Informeer bij uw huisarts of kijk op de site van de LVVP - Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. I www.nvvp.nlnaar boven

Familievereniging

Labyrint~In Perspectief

Voor familieleden ( en anders betrokkenen) van mensen met psychische of psychiatrische problemen met of zonder diagnose.
Het aanbod bestaat o.a. uit:  telefonische ondersteuning, e-mail ondersteuning en chat, forum, belangenbehartiging en ervaringsverhalen en een activiteitenagenda.
naar boven I www.labyrint-in-perspectief.nl

Waar kunt u terecht?

Instellingen voor GGZ

Zelfstandig gevestigden

GGNet

Riwis

Familieverenigingen

 

Websites

www.mirro.nl
Online zelfhulp van mirro helpt om inzicht te krijgen in u eigen mentale gezondheid. En het biedt concrete hulpmiddelen om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan: informatie, tips, tests, oefeningen, video’s en ervaringsverhalen. Met online zelfhulp kan u zelf aan de slag om te voorkomen dat zorgen problemen worden.

www.psychowijzer.nl
Uitgebreide site met informatie, adressen van familie- en patiëntenverenigingen en ervaringsverhalen.

www.stichtingborderline.nl
Informatie, advies en lotgenotencontact voor borderliners en hun naasten.

www.rebio.nl
Ervaringsdeskundigen bieden hulp bij hyperventilatie,angsten en fobische klachten.

www.depressiecentrum.nl
Informatie over preventie, diagnostiek en behandeling van depressies.

www.nsmd.nl
Voor manisch depressieven en betrokkenen.

www.ypsilon.org
Voor familieleden van mensen met schizofrenie of een psychose.

www.sabn.nl
Voor mensen met een eetstoornis (Anorexia en BoulimiaNervosa) en voor hun naasten.

www.balansdigitaal.nl
Voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen als ADHD, Dyslexie, Asperger en PDD-NOS.

www.alzheimer-nederland.nl
Voorlichting en belangenbehartiging, ondersteuning en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
dementie.