informatie,advies, steun en educatie naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Stedelijk Knooppunt Mantelzorg  • Luistert
  • Info
  • Cursus
  • Ontspanning
  • Belangen

De consulent mantelzorg luistert naar u

Praten helpt! Wilt u uw gevoelens en ervaringen delen over onderwerpen die u niet kunt bespreken met degene voor wie u zorgt of met anderen in uw omgeving?
Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg biedt een luisterend oor. In één of meer persoonlijke gesprekken met de mantelzorgconsulent kunt u uw verhaal kwijt en kunt u samen de zaken op een rijtje zetten. Ook kunt u tips krijgen om de zorg vol te houden of juist even uit handen te geven.
De consulenten van het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in Apeldoorn. Zij kunnen u hiermee in contact brengen en zo nodig voor u bemiddelen. De gesprekken kunnen bij u thuis plaatsvinden of bij het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg.

Waarover kunnen de gesprekken gaan?

Het kan bijvoorbeeld gaan over de angst voor de toekomst, het totaal in beslag genomen worden door de zorg, schuldgevoelens, het verlies van sociale contacten, de moeilijke combinatie van zorg, werk en gezin, de verandering van de relatie, het gevoel er alleen voor te staan, overbelasting.


Mirjam: " Het legt veel beslag op je leven, je blijft steeds op zoek naar het stukje dat er niet is. Je weet dat praten met elkaar en het delen van emoties, warmte en liefde geven er niet in zit. Je hebt het gevoel dat je opgesloten zit in een ei, waar je uit wilt breken. Frustraties hopen zich op.
Ik voel me soms zo moe, zo uitgeput."


Informatie en advies

Dat kan bijvoorbeeld gaan om: voorzieningen en financiële tegemoetkomingen, de mantelzorgwaardering, persoonsgebonden budget, beroepsmatige- of vrijwilligerszorg, respijt en vervangende zorg of om wettelijke regelingen om werk en zorg te combineren.
Daarvoor kunt u terecht bij de mantelzorgmakelaar.
Kijk op I www.dekap.nl/mantelzorg/mantelzorgmakelaar.

Digitale nieuwsbrief en Magazine

De Kap geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit met actueel nieuws en aankondigingen van activiteiten. Twee keer per jaar verschijnt het Magazine "Informeel" met informatie en ervaringsverhalen van mantelzorgers en vrijwilligers.

Als u bij De Kap bent ingeschreven als mantelzorger of vrijwilliger krijgt u deze nieuwsbrieven automatisch thuisgestuurd.

Bijeenkomsten en cursussen

Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg organiseert en faciliteert groepsbijeenkomsten. Mantelzorgers vinden hier (h)erkenning en ontspanning. Daarnaast is het bij uitstek een gelegenheid om mantelzorgers te informeren over onderwerpen, waarmee ze te maken kunnen krijgen.

Lotgenotencontact

Wat kan lotgenotencontact voor u betekenen?

  • Praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, zodat u steun krijgt.
  • Uw verhaal vertellen aan mensen die ervoor open staan.
  • Ontdekken dat er anderen zijn met dezelfde gevoelens van eenzaamheid of onzekerheid.
  • Tips uitwisselen over de zorg, bijvoorbeeld over mogelijkheden om extra hulp te krijgen.
  • Vertellen of leren hoe om te gaan met spanning en stress

U zult zien dat u er niet alleen voor staat!

Waar kunt u terecht voor lotgenotencontact

Diverse organisaties in Apeldoorn organiseren vaak bijeenkomsten voor lotgenoten. Ook kunt u voor lotgenotencontact vaak terecht bij een patiëntenvereniging. Daar ontmoet u mensen die te maken hebben met dezelfde ziekte, beperking of aandoening. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg.

Gespreksgroepen

Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg organiseert (soms in samenwerking andere organisaties) gespreksgroepen voor mensen met dementie.
Voor meer informatie kijk op
I www.hetgeheugensteunpunt.nl/gespreksgroepen

Themabijeenkomsten en cursussen

Hierin worden handvatten gegeven met betrekking tot thema's waar mantelzorgers mee te maken krijgen. Voorbeelden van themabijeenkomsten: omgaan met onbegrip uit de omgeving, of hoe blijf ik gezond als mantelzorger?
Een voorbeeld van een cursus is: de mindfullness cursus
Kijk hiervoor eens op I De Kap/Cursussen.

"Ik heb heel veel aan de gespreksgroepen gehad. Het is fijn om je ervaringen te delen met anderen. Er zijn momenten dat je denkt: "wat zijn we zielig dat ons dit overkomt". Als je dan andere verhalen hoort kan je dat beter relativeren."

 

Ontspannende activiteiten

Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg faciliteert een aantal groepen mantelzorgers, die met elkaar activiteiten ondernemen. Een fietsclub en 3 wandelgroepen drinken koffie bij de Kap en gaan dan op stap.
Ook is er een gedichtenclub.
I www.dekap.nl/mantelzorg/ontspanning/activiteiten
Incidentele bijeenkomsten worden aangekondigd op de website en in de nieuwsbrief.
I https://www.dekap.nl/agenda

De Dag van de Mantelzorg

Op of rond 10 november wordt er samen met andere organisaties een grootse bijeenkomst georganiseerd om mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Er zijn op die dag allerlei leuke, ontspannende en informatieve activiteiten te doen.

Activiteitendagen voor jongeren

Meerdere malen per jaar worden er samen met diverse regionale organisaties activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Ingeschreven jonge mantelzorgers worden hiervoor uitgenodigd.

Belangenbehartiging

Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg zorgt dat mantelzorgers in beeld komen en/of blijven Elk jaar wordt er ook een gesprek gearrangeerd tussen mantelzorgers en de wethouder zodat zij zelf signalen kunnen doorgeven.
Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg ziet het ook als haar taak om knelpunten die worden gesignaleerd bij de juiste instanties terecht komen.

 

Omgaan met onbegrip

Herkent u dit? "Je krijgt veel tipsgoedbedoelde adviezen uit de omgeving. Dat is vaak lastig en soms verslechteren relaties daardoor. Je wordt er flauw van om je elke keer weer te verantwoorden."

Geef uzelf een schouderklopje
U maakt degene voor wie u zorgt dag en nacht mee. U weet doorgaans het beste hoe uw partner, ouder of kind reageert. Wat pijn, angst, onmacht en verdriet met iemand kunnen doen. U kent de moeilijke situaties bij het wassen, aankleden, eten en naar bed brengen. Probeer open te staan voor adviezen van anderen, maar twijfel niet aan uw eigen kunnen. U weet, beter dan wie ook, dat uw prestatie er niet om liegt en dat u een schouderklopje meer dan verdient.

Informeer uw omgeving
Hoe graag u het misschien ook zou willen, u kunt er niet vanuit gaan dat de mensen uit uw omgeving de situatie net zo goed kennen als u dat doet. Realiseer u dat veel buitenstaanders een onjuist beeld hebben van uw situatie. Zij baseren hun oordeel vaak op een momentopname. Neem zelf het initiatief om hen zo goed en zoveel mogelijk te informeren over de ziekte en de gevolgen daarvan, voor de zieke én voor u zelf. Biedt hen bijvoorbeeld het informatiemateriaal aan dat patiëntenverenigingen uitgeven.

Praat vanuit uw eigen gevoelens
Zoek een geschikt moment om de mensen uit uw omgeving te informeren. Probeer rustig en helder uw eigen gevoelens te benoemen. Door ik- boodschappen te geven hou je het bij jezelf en hoeft de ander zich niet aangevallen te voelen. "Ik wil je graag informeren, zodat je weet wat er bij ons speelt."

Geef aan wat u nodig heeft
Het zorgen voor een ander kan een veeleisende taak zijn. Onbegrip uit uw omgeving is teleurstellend. Juist van familie of goede vrienden verwacht je steun. Laat hen weten waar u behoeft aan heeft. "Ik heb het nodig om af en toe iets leuks te doen. Wil je met mij naar de film?"