informatie en advies naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Andere organisaties

Als mantelzorger komt er veel op u af. Kunt u daarbij wel wat steun gebruiken? Dan kunt u bij terecht bij organisaties, die u kosteloos hun diensten aanbieden.

  • Gezondheid
  • Hulp
  • Steun
  • Ziekten

De huisarts

Voor u als mantelzorger is de huisarts een belangrijke partner in de zorg voor uw naaste. Maar de huisarts is er ook voor uzelf.
Als u vragen heeft over de ziekte, handicap of behandeling van degene die u verzorgt, praat er dan over met uw huisarts.
Deze kan u adviseren welke hulp het meest geschikt is en wat u in de toekomst kunt verwachten. De huisarts kan u ook verwijzen naar instanties en naar specialistische hulp. Ook als u zelf problemen ervaart in het zorgen voor uw naaste of zelf gezondheidsklachten krijgt, kunt u bij uw huisarts terecht.

Praktijkondersteuners

In veel huisartsenpraktijken zijn er Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg, vaak afgekort tot POH.
Er zijn twee specialisaties: somatiek en geestelijke gezondheidszorg. Zij kunnen u extra informatie geven over het ziektebeeld. Zij geven ook instructies over medicijngebruik, verzorging of begeleiding van uw naaste. Vaak zal de huisarts u naar hen verwijzen, maar u kunt er ook zelf om vragen.

Revalidatiecentra

Een revalidatiecentrum biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding om te leren leven met een beperking. Dit kan variëren van medisch advies tot een uitgebreide behandeling door een revalidatieteam, waarbij alle facetten van het functioneren aan de orde komen. Ook familieleden en andere betrokkenen worden, waar nodig, ingeschakeld. Een belangrijk doel van de revalidatie is dat u en uw naaste zó leren omgaan met de beperking(en) dat de invloed ervan op uw dagelijks leven kleiner wordt.

Revalidatiecentrum Klimmendaal
I klimmendaal.nl

Visio Het Loo Erf, Apeldoorn
I www.visio.org

Visio inloopspreekuur
I Visio inloopspreekuur

Het WMO-loket

Bij het Wmo-loket kunt u terecht voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van zorg, wonen en welzijn, zowel voor volwassenen als voor jeugdhulp. U kunt hier aanvragen doen voor huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen.
Wmo-loket Apeldoorn: I apeldoorn.nl/wmo-loket

Voor tips over het voeren van een keukentafelgesprek
kijk op I het keukentafelgesprek

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG is de plek waar u terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Als dat nodig is, worden ouders en jongeren verwezen naar andere vormen van Jeugdhulp. In Apeldoorn zijn er 4 locaties.
Kijk voor meer informatie op : I cjgapeldoorn.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk

Bij het Algemeen Maatschappelijk Werk kunt u zonder doorverwijzing en gratis terecht voor vragen over eenzaamheid of relatieproblemen ,voor informatie over sociale wetgeving en uitkeringen of begeleiding bij of financiële problemen. Het Algemeen Maatschappelijk Werk organiseert ook cursussen en gespreksgroepen met thema's als assertiviteit en spanningsklachten. U vindt het maatschappelijk werk bij u in de wijk.
Informeer hiernaar bij de Info Punten
I infopunten

U kunt hen ook bereiken via welzijnsorganisatie Stimenz:
I stimenz.nl/algemeen maatschappelijk werk

Ouderenadviseur / Cliëntondersteuner

Ouderenadviseurs van welzijnsorganisatie Stimenz kunnen u ondersteunen door samen met u een oplossing voor uw vraag of probleem te zoeken. Zij kunnen u adviseren en waar nodig zorgen zij voor verwijzing of nemen ze contact op met hulpverleners. Zij behandelen niet, maar zien er op toe dat de zorg- en hulpverlening goed op gang komt. Op het terrein van welzijnsactiviteiten weten zij de weg.

De ouderenadviseurs vindt u bij u in de wijk.
Informeer hiernaar bij de Info Punten I infopunten

U kunt hen ook bereiken via welzijnsorganisatie Stimenz.
I stimenz/ouderenadviseur-cliëntondersteuner

Cliëntadviseurs van MEE

De cliëntadviseurs van MEE bieden hulpverlening op het gebied van wetgeving, regelingen en procedures, kortdurende begeleiding bij emotionele en/of materiële problemen, informatie over aanpassingen, hulpmiddelen, dagbesteding, aangepaste vakanties en organisaties waar u terecht kunt voor specifieke problemen. Verder trainingen, gespreksgroepen en cursussen voor kinderen en volwassenen.

U vindt de MEE consulenten bij u in de wijk.
Informeer hiernaar bij de Info Punten:
I infopunten
of kijk op I mee-veluwe=ijsseloevers.nl

Ziektebeelden


GGZ
Als u mantelzorger bent voor iemand met psychische problemen kijk dan op I GGZ
Daar vindt u onder aan de pagina waar u terecht kunt.

Verslaving
Als u mantelzorger bent voor iemand met een verslaving kijk dan op
I Verslavingszorg
Daar vindt u onder aan de pagina waar u terecht kunt.

Dementie
Als u mantelzorger bent voor iemand met dementie kijk dan op
I Dementie
Daar vindt u onder aan de pagina waar u terecht kunt.

Kanker
Als u mantelzorger bent voor iemand met kanker kijk dan op
I Kanker
Daar vindt u onder aan de pagina waar u terecht kunt.

NAH
Als u mantelzorger bent voor iemand met NAH kijk dan op
I NAH
Daar vindt u onder aan de pagina waar u terecht kunt.

Andere organisaties

Oorakel

Belangenorganisaties

Telefonische hulpdiensten

tips

Tips

Omgaan met de huisarts
I Samenwerken met de huisarts/8 tips

Betaalde diensten

Naast de organisaties die op de eigen bijdrage na meestal kosteloos zijn, kunt u in Apeldoorn ook terecht bij betaalde diensten:
I equilibre counseling
I aiidb.nl