informatie en advies naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Belangenbehartigingsorganisaties

 

  • Mezzo
  • BMA
  • Zorgbelang Gelderland
  • Patiëntenverenigingen

Mezzo

Mezzo is de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg. Mezzo kent de knelpunten van mantelzorgers en brengt ze onder de aandacht van politici en beleidsmedewerkers. De website bevat veel informatie. Leden van Mezzo krijgen een magazine thuisgestuurd en kunnen gebruik maken van kortingen, bijvoorbeeld op verzekeringen.
I www.mezzo.nl

 

BMA

In Apeldoorn hebben een aantal mantelzorgers het initiatief genomen om "Belangbehartiging Mantelzorgers Apeldoorn" op te richten.
I kring-belangenbehartiging-mantelzorg-Apeldoorn
E bmapeldoorn@gmail.com


Zorgbelang Gelderland

De informatie- en klachtenlijn van Zorgbelang Gelderland geeft informatie over patiëntenrechten, patiëntenorganisaties, wet- en regelgeving in de zorg en de kwaliteit van de zorg.
T 026 362 36 44  I www.zorgbelanggelderland.nl

 

Patiënten en familieverenigingen

Er bestaan veel landelijke patiënten en familieverenigingen. Zij geven informatie, advies en voorlichting over een specifieke ziekte en het omgaan met de gevolgen daarvan. Sommige verenigingen organiseren bijeenkomsten en activiteiten voor mantelzorgers.
Veel verenigingen hebben chatboxen, forums en een online aanbod.
Kijk voor meer informatie op I patiëntenvereniging.startpagina.nl
Voor lokale patiëntenverenigingen kijk in de I adressenlijst.


Andere organisaties

De huisarts

Revalidatiecentrum

Oorakel

Telefonische hulpdiensten