jonge mantelzorgers naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Jonge Mantelzorgers

Deze site is niet direct gericht op jonge mantelzorgers. Maar wellicht zijn er in uw gezin of omgeving ook jonge mantelzorgers. Dan kunt u hen wijzen op de informatie op deze pagina's.

Wat zijn jonge mantelzorgers?

Een kwart van alle kinderen en jongeren tot 24 jaar groeit op in een gezin met een ouder of broer/zus die chronisch ziek of gehandicapt is of psychiatrische problemen heeft. Deze kinderen worden ook wel jonge mantelzorgers genoemd. Zij zorgen voor hun familielid door praktische of emotionele steun te geven. De meerderheid van de jonge mantelzorgers ervaart geen problemen door de situatie en wordt er sterker door. Een deel van de jongeren maakt zich wel zorgen of komt zelf zorg tekort.

Verborgen zorgen

Vaak zijn er verborgen zorgen: de kinderen en jongeren laten hun eigen zorgen en klachten niet duidelijk merken, omdat ze hun ouders niet met nog meer problemen willen opzadelen. Ze vragen geen hulp en weten vaak niet waar ze terecht kunnen.
Kinderen en jongeren die opgroeien met zorg zijn in vergelijking met hun leeftijdsgenoten eerder zelfstandig. En ze leren al vroeg praktische vaardigheden.
Echter negatieve gevolgen overheersen vaak. Ze hebben meer opgroei- en opvoedproblemen en meer lichamelijke en emotionele klachten. Ze doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg. De staatssecretaris van VWS noemde jonge mantelzorgers expliciet als risicogroep in het document 'Basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg'.
Daarom vindt het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg het van belang dat er aandacht is voor jonge mantelzorgers en dat er op tijd wordt gesignaleerd dat er zorgen zijn.

Ondersteuning

Ondersteuning voor jonge mantelzorgers moet laagdrempelig zijn en uit de volgende ingrediënten bestaan, zo blijkt uit het onderzoek Opgroeien met zorg van Nivel:
Erkenning van de situatie
Jonge mantelzorgers vragen niet makkelijk om hulp, maar vinden het vaak wel prettig wanneer hun rol als mantelzorger wordt (h)erkend.
Informeren
Jonge mantelzorgers willen goed geïnformeerd worden over de ziekte, de manier van zorg geven, en de ondersteuningsmogelijkheden.
Ontmoeten van lotgenoten
Jonge mantelzorgers vinden het prettig om in een ongedwongen sfeer, het liefst tijdens activiteiten, over hun gezinssituatie te praten.

Waar kunnen ze terecht?

Feiten en cijfers

Het aantal jongeren dat voor een familielid zorgt is aanzienlijk. Zo blijkt uit de Quickscan Opgroeien met zorg, dat Nivel in 2008 uitvoerde voor Mezzo.

Ongeveer 700.000 kinderen wonen met een chronisch zieke of lichamelijk beperkte ouder, waarvan er ongeveer 450.000 jonger dan 18 jaar zijn.

Ongeveer 140.000 thuiswonende kinderen geven in meer of mindere mate wel eens
praktische zorg aan hun ouder.

Er zijn 1.200.000 kinderen die een ouder hebben met een psychiatrische diagnose, 370.000 kinderen met een verslaafde ouder en ongeveer 325.000 kinderen met een chronisch zieke of beperkte broer of zus.