jonge mantelzorgers naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Waar kunnen jonge mantelzorgers terecht?

Kijk op www.dekap.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorger Hier vindt u informatie en websites voor en over jonge mantelzorgers.
Jonge mantelzorgers kunnen ook terecht bij de organisaties die op deze site genoemd worden in de pagina's Informatie en advies.

  • KOPP-groepen
  • Gespreksgroep
  • Activiteitendagen

KOPP-groepen

Kinderen en jongeren tussen de 6 en de 25 jaar, die een ouder hebben met psychische of verslavingsproblemen kunnen deelnemen aan de KOPP-groepen. Hier kunnen ze hun verhaal met elkaar delen en merken ze dat ze niet de enige zijn. Er wordt uitleg gegeven over de problematiek van de ouder en er is aandacht voor (schuld- en schaamte-) gevoelens. Ook worden de kinderen waar mogelijk gesterkt in hun zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Informeer bij GGZ instelling, afdeling Preventie.

Gespreksgroep 'Een bijzondere broer of zus'

Een Bijzondere Broer of Zus is een gespreksgroep voor jongens en meisjes die een broer of zus hebben met een beperking. Het worden ook wel Brusjesgroepen genoemd. De thema's die besproken worden, zijn: wat betekent het om een bijzondere broer of zus te hebben, wat is de beperking, je eigen gevoelens, handvatten hoe met de situatie om te gaan, opkomen voor jezelf en een eigen plekje binnen het gezin. Er is ook ruimte voor sporten, spelen of leuke creatieve dingen doen. De doelen van de groep zijn: vinden van erkenning en herkenning, ontvangen van steun, leren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen.
Informatie bij I MEE Veluwe. En voor broers en zussen boven de 16 jaar ook bij I De Kap.

Activiteitendagen

Soms organiseert het Stedelijk Knoopunt Mantelzorg De Kap samen met diverse organisaties activiteitendagen voor jonge mantelzorgers. Een dag met leuke activiteiten waarbij jonge mantelzorgers zich lekker kunnen uitleven, afleiding vinden en desgewenst hun verhaal kwijt kunnen.
Voor meer informatie kijk op:
I dekap.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorger.