kanker heb je niet alleen naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT
Aandacht voor uzelftips
U kunt eenvoudigweg niet altijd klaarstaan. Juist omdat uw steun vaak voor langere tijd nodig is, kan het raadzaam zijn uw zorgen met anderen te delen en ook tijd voor uzelf te nemen. Het is goed om regelmatig iets te doen wat u leuk vindt of u ontspant, zodat u even kunt bijtanken. Familie, buren en vrienden kunnen misschien bijspringen. U kunt ook een beroep doen op de thuiszorg of op een vrijwilligersorganisatie.
Bij het Steunpunt Mantelzorg vindt u een luisterend oor en wij kunnen u informeren over alle mogelijkheden van ondersteuning.

Kanker heb je niet alleen

Doordat uw partner kanker heeft wordt u ineens mantelzorger. De ziekte verandert ook uw leven, uw plannen en uw verwachtingen. Dat kan u boos en opstandig maken. U kunt bang en onzeker zijn en zich zorgen maken. Om uw zieke partner natuurlijk, maar wellicht ook om de toekomst. De angst om alleen verder te moeten, kan u parten spelen. Misschien bent u bang dat uw zieke partner pijn krijgt en vraagt  u zich af of u wel voldoende steun kunt bieden.

Het lijkt soms wel of niets meer is zoals ‘vroeger’. De stemmingen van iemand met kanker kunnen heel wisselend zijn. Het ene moment somber, het andere moment vol goede moed. Ook uw gemoedstoestand kan variëren van verdrietig tot opgewekt en alles wat daar tussenin zit. Kleine dingen kunnen u misschien danig uit uw evenwicht brengen.

Iets wat ook invloed op de relatie kan hebben, is dat de taakverdeling onvermijdelijk verandert. Wat eerst uw partner deed, doet u nu. Het vraagt van u beiden een zoektocht naar een nieuw evenwicht, waarbij u zich allebeigoed voelt. De meeste partners willen zo veel mogelijk voor de ander doen. Iedereen, ook u, vindt dit vanzelfsprekend. U wilt uw zieke partner moed inspreken en ondersteunen in deze moeilijke
tijd. Sommige partners eisen daarbij te veel van zichzelf. U kunt eenvoudigweg niet altijd klaarstaan. Juist omdat uw steun vaak voor langere tijd nodig is, kan het raadzaam zijn uw zorgen met anderen te delen en ook tijd voor uzelf te nemen. Soms kan het nodig zijn om hulp te vragen bij een maatschappelijk werker een psycholoog of geestelijk verzorger.

Waar kunt u terecht?

Tip

Als uw zieke partner tegen u uitvalt, bedenk dan dat dit een direct gevolg kan zijn van zijn ziekte. Wanneer uw partner zich agressief gedraagt of tipszich juist in zichzelf terugtrekt, heeft dat natuurlijk zijn weerslag op uw relatie. U kunt er begrip voor hebben, maar u kunt niet altijd uw eigen gevoelens uitschakelen. Soms is het beter elkaar even met rust te laten. Als de lucht weer is opgeklaard, kunt u er soms wel samen over praten. Dan krijgt u vaak weer begrip voor elkaar.

Veranderingen in taakverdeling
Iets wat ook invloed op de relatie kan hebben, is dat de taakverdeling onvermijdelijk verandert. Wat eerst uw partner deed, doet u nu. Dat lijkt iets om gemakkelijk overheen te stappen, maar het vraagt van u beiden een zoektocht naar een nieuw evenwicht, waarbij u zich allebei goed voelt.