kanker heb je niet alleen naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Waar kunt u terecht?

Stichting ‘kLEEF

Het Roparunhuis Auke van der Veen (Stichting 'kLEEF) is er voor mensen met kanker, maar ook voor hun naasten (zoals partners, nabestaanden en kinderen van mensen met kanker). Deskundige gastvrouwen en -heren ontvangen de gasten en bieden een luisterend oor. Ook kunt u er terecht voor diverse activiteiten en voor lotgenotencontact.
I Stichting ‘kLEEF

Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten (NFK)

NFK is een federatie van 25 patiëntenverenigingen waar ook u als naaste terecht kunt voor informatie en steun.
T 030 291 60 90   I www.kankerpatient.nl

I www.kwfkankerbestrijding.nl
Hier vindt u recente informatie over allerlei aspecten van kanker en kunt u alle brochures downloaden.

KWF Kanker Infolijn

Een gratis infolijn voor alle medische en praktische vragen rondom kanker.
I KWF Kanker Infolijn

 

Tip

Iemand alles uit handen nemen en hem/haar steeds ontzien, werkt averechts. Misschien heeft u als partner de neiging om de dingen alléén te regelen, omdat uw zieke partner al genoeg aan zijn hoofd heeft. Door bijvoorbeeld problemen met de tipskinderen buiten zijn/haar blikveld te houden. Het is goed bedoeld maar het kan uw zieke partner het ellendige gevoel geven dat hij/zij niet meer meetelt. Anderzijds kunt u als partner het idee krijgen dat u overal alleen voor staat. En dat wilt u vast geen van beiden. Probeer zo veel mogelijk dingen te blijven bespreken. Wees duidelijk in wat u van elkaar verwacht. Ga samen na wat uw zieke partner nog wel kan. Er zijn vaak genoeg kleine klusjes in of rond het huis te doen.  
Uw zieke partner zal in het begin meer behoefte hebben aan steun en hulp dan u. Toch is wederzijdse steun, 'tweerichtingsverkeer', belangrijk. Dat is
door de ziekte niet veranderd.