mantelzorg voor een kind met een beperking naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT
Omgaan met onbegrip
“Je krijgt veel goed bedoelde adviezen uit de omgeving. Dat is vaak lastig en soms verslechteren relaties daardoor. Je wordt er flauw van om je elke keer weer te verantwoorden”.tips

“Hoe ga je om met onbegrip uit de omgeving”? We zetten een aantal tips voor u op een rij.

Geef u zelf regelmatig een schouderklopje
U maakt degene voor wie u zorgt dag en nacht mee. U weet doorgaans het beste hoe uw partner, ouder of kind reageert. Wat pijn, angst, onmacht en verdriet met iemand kan doen. U kent de moeilijke situaties bij het wassen, aankleden, eten en naar bed brengen. Probeer open te staan voor adviezen van anderen, maar twijfel niet aan uw eigen kunnen.

Informeer uw omgeving
Hoe graag u het misschien ook zou willen, u kunt er niet vanuit gaan dat de mensen uit uw omgeving de situatie net zo goed kennen als u dat doet. Neem zelf het initiatief om hen zo goed en zoveel mogelijk te informeren over de ziekte en de gevolgen daarvan, voor de zieke én voor u zelf. Biedt hen bijvoorbeeld het informatiemateriaal aan dat patiëntenverenigingen uitgeven.

Praat vanuit uw eigen gevoelens
Zoek een geschikt moment om de mensen uit uw omgeving te informeren.
Probeer rustig en helder uw eigen gevoelens te benoemen. Door ik- boodschappen te geven hou je het bij jezelf en hoeft de ander zich niet aangevallen te voelen. Ik wil je graag informeren zodat je weet wat er bij ons speelt.

Geef aan wat u nodig heeft
Het zorgen voor een ander kan een veeleisende taak zijn. Onbegrip uit uw omgeving is teleurstellend. Juist van familie of goede vrienden verwacht je steun. Laat hen weten waar u behoeft aan heeft. Ik heb het nodig om af en toe iets leuks te doen wil je met mij naar de film?

Mantelzorg

voor een kind met een beperking

Als je in je omgeving geconfronteerd wordt met ziekte of beperking roept dit allerlei emoties op en ook behoefte aan meer informatie: Wat houdt de ziekte of beperking in? Wat is het verloop? Welke behandelingen zijn er mogelijk? Hoe beïnvloedt het onze relatie? Hoe reageert de omgeving? Wat geeft het mij? Wat doet het mij? Kan ik het accepteren? Hoe houd ik het vol? Wie helpt ons? Vragen waar veel mantelzorgers mee worstelen. Of men nu zorgt voor een ouder, een kind of een partner.

Waar kunt u terecht?

De organisatie voor mensen met een beperking en hun omgeving  in deze regio is MEE Veluwe.

Vakantieadressen

Als je een kind hebt met een beperking kun je vaak niet “gewoon” op vakantie gaan. Het kan soms heel lastig zijn om iets te vinden waar je met het hele gezin goed terecht kunt.
Kijk op I www.meevakantiewijzer.nl/

Zorgboerderijen

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar mensen met een zorgvraag een passende dagbesteding vinden en veelal gewoon meewerken. Ieder met zijn eigen mogelijkheden. Zorgboerderijen bieden verschillende vormen van zorg. Meestal gaat het om een aantal dagdelen per week. Daarnaast bestaan er boerderijen die logeeropvang bieden in het weekend of in vakanties. Bij de vereniging BEZIG (Boeren en Zorg in Gelderland) zijn vele zorgboerderijen aangesloten.
I www.zorgboerenbezig.nl
I www.zorgboeren.nl naar boven

Logeeropvang

Voor kinderen met een beperking zijn er logeerhuizen. Hier kan uw kind een paar nachten slapen. Meestal kan dat in het weekend, maar soms ook door de week of in de vakanties. Dankzij de logeeropvang kunt u zelf even tot rust komen. U kunt eens tijd nemen voor dingen die met uw kind moeilijk te doen zijn.
Kijk in de adressenlijst bij I Logeeropvangnaar boven

Belangenverenigingen

De BOSK
vereniging van en voor ouders van gehandicapte kinderen en (jong)volwassenen met een handicap.Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap. Ook familieleden en hulpverleners kunnen lid worden en een beroep doen op de deskundigheid van de BOSK.
I www.bosk.nl

Balans
Landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag,
waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
I www.balansdigitaal.nl naar boven

LFB
Belangenvereniging van, voor en door mensen met een verstandelijke beperking.
I LFB

Waar kunt u terecht?

vakantieadressen

acceswise

zorgboerderijen

logeeropvang

belangenverenigingen

 

Websites

Voor elke ziekte is wel een patiëntenvereniging. Die vindt u op deze startpagina:
www.patientenvereniging.startpagina.nl