mantelzorg(ondersteuning) naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Mantelzorg delen

Mantelzorgen? Dat doe je gewoon… Maar als de zorg langer duurt of zwaarder wordt, kunt u misschien wel wat ondersteuning gebruiken.

  • Spil in de zorg
  • Sociaal netwerk
  • Mantelzorgtest
  • Digitaal

Vanzelfsprekend de spil in de zorg

Mantelzorg kan diep in uw leven ingrijpen en van invloed zijn op uw relatie, gezin en werk. U bent de spil in de zorg. U doet meer dan de gebruikelijke zorg die gezinsleden voor elkaar hebben. U doet huishoudelijke taken, bent betrokken bij de lichamelijke verzorging, regelt de financiën en vervoer, maakt afspraken met hulpverleners, enzovoorts.

U steunt als het moeilijk is, moedigt aan en luistert. Vaak doet u dit uit liefde en geeft het voldoening. Soms valt het niet mee. Vooral als de situatie langer duurt en/of de zorg erg intensief wordt. Dan kan mantelzorg zwaar zijn. Soms té zwaar. Het is dan een hele kunst om een evenwicht te vinden tussen draaglast (wat u aan last op uw schouders krijgt) en draagkracht (wat u aan kunt).

Zorgt u voor een ander? Zorg dan ook goed voor uzelf

Vaak wachten mantelzorgers om allerlei redenen te lang met het inschakelen van hulp. Dat is jammer want hulp van buitenaf kan u ontlasten. U krijgt meer tijd voor u zelf en dat is hard nodig om de zorg vol te kunnen houden. Daar is uiteindelijk ook degene voor wie u zorgt bij gebaat. Een goed sociaal netwerk kan daarbij helpen.

Steun uit uw omgeving

Vormen uw mantelzorgtaken een zware belasting voor u? Komt u niet meer aan andere dingen toe of heeft u het gevoel dat u in een isolement raakt? Dan is het goed om te kijken of er mensen in uw sociale netwerk zijn die u kunnen helpen. Een sociaal netwerk is een kring van mensen met wie u regelmatig contact heeft. Bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen.
Deze mensen kunnen een belangrijke steun voor u zijn:

  • U kunt met hen de zorg en de verantwoordelijkheid delen. Die   worden daardoor minder zwaar.
  • U kunt uw verhaal bij hen kwijt en ervaringen uitwisselen.
  • Het kan u een veilig gevoel geven dat er mensen zijn die de zorg   van u kunnen overnemen.
  • Een sociaal netwerk maakt uw wereld groter.

Mantelzorgtest

Door de Mantelzorgtest in te vullen krijgt u een indruk in hoeverre u belast bent door uw mantelzorgtaken. Invullen van de test kost slechts vijf minuten. De test bestaat uit dertien vragen die u met ja of nee moet beantwoorden.

Bron: De test is ontwikkeld in de Verenigde Staten en heet de Caregiver Strain Index (CSI)

1. Mijn nachtrust is verstoord.
2. Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.
3. Ik vind het lichamelijk zwaar.
4. Het beperkt me in andere dingen die ik wil.
5. Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.
6. Wij hebben onze plannen moeten wijzigen.
7. Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden.
8. Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.
9. Het gedrag van mijn man/vrouw/ouder/kind maakt me soms van streek.
10. Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een andere persoon is geworden
11. Ik heb mijn baan moeten aanpassen aan de situatie.
12. Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen.
13. We leven onder financiële druk.

 

Overbelast of niet?

Heeft u zeven keer of meer ja ingevuld dan kan dat duiden op overbelasting. Neem dit signaal serieus. Overbelasting bij sporters leidt tot blessures en soms tot langdurige uitval en daar is niemand bij gebaat. Praat erover met uw huisarts, met iemand die u vertrouwt in uw eigen omgeving of neem contact op met het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg van de Kap.

Zelfhulpmodule

Kijk ook eens naar de zelftest en de zelfhulpmodule op
I gezondzorgen.mirro.nl
In de zelfhulpmodule leer je om op eigen kracht weer balans te vinden in het zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf. Je krijgt informatie, tips en oefeningen om overbelasting te herkennen, aan te pakken en te voorkomen. Je kunt je ook laten inspireren door de persoonlijke verhalen van een viertal mantelzorgers.
De module doorloop je zelfstandig, zonder begeleiding van een zorgprofessional, op het moment dat het jou het beste uitkomt.Apps en websites voor organiseren van de zorg

Als u met verschillende mensen in uw omgeving voor iemand zorgt, dan vraagt dat nogal wat afstemming. Een digitaal zorgdagboek of app kan uitkomst bieden. Hiermee kunt u via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen.
Voorbeelden vindt u in het I overzicht van apps en websites.

tips

Tips

Schrijf eens op welke mensen een rol spelen in uw leven. Denk ook aan kennissen, collega's, hulpverleners.

Praat met iemand over deze lijst en over vragen als "Waar heb ik behoefte aan?" Luisterend oor, overname van regelwerk of zorg, praktische ondersteuning?tips

Bedenk samen wie u zouden kunnen helpen en op welke manier.

Bouw uw netwerk in kleine stapjes op en breid het zo verder uit. Als u een paar mensen vraagt om veel te doen, bestaat de kans dat u ze overvraagt. Een grotere groep en kleinere klussen maakt de kans groter dat ze voor langere tijd een bijdrage leveren.

Plan een datum om samen te kijken wat het resultaat van uw acties is geweest en pas uw plan zonodig aan.

Vraag om hulp.
Hulp komt meestal niet vanzelf op u af. Vaak willen mensen u best helpen, maar weten ze niet dat u hulp nodig heeft. U zult het ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan uw naaste familie, maar ook aan andere mensen in uw omgeving.