niet aangeboren hersenletsel naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

NAH is: “Hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot het aangewezen zijn op hulpverlening.”

Ontstaan

Een hersenletsel kan ontstaan door: een CVA (Cerebro Vasculair Accident), ook wel een beroerte of hersenbloeding genoemd, traumatisch hersenletsel (verkeersongeluk,schotwond , gevolg van een operatie), tumoren in de hersenen, zuurstofgebrek (o.a. door hartstilstand), vergiftiging of langdurig alcoholgebruik.

Gevolgen

Er kunnen lichamelijke gevolgen zijn, zoals verlammingen, problemen met de zintuigen, met warmte /koude regulatie, epilepsie, moeheid, slaapproblemen, eet-en slikstoornissen., maar ook problemen met concentratie en orientatie, informatieverwerking, flexibiliteit, planning, geheugen en het verwerken van ervaringen.
Er kunnen veranderingen plaatsvinden op emotioneel gebied: stemmingswisselingen, persoonlijkheidsveranderingen, onverschilligheid, kinderlijkheid, reageren op een manier die niet past bij het ontwikkelingsniveau, dwangmatig of impulsief gedrag en lusteloosheid.
Bij een linkszijdig hersenletsel kan er sprake zijn van afasie, waarnemingsstoornissen, persevereren (niet meer kunnen stoppen en maar doorgaan met huilen, lachen), langzaam en voorzichtig gedrag
Bij een rechtszijdig hersenletsel komt gebrekkig ziekte inzicht voor, moeite met inschatten van sociale situaties, verminderde gevoeligheid voor communicatieve situaties, impulsief gedrag, niet herkennen van mimiek en gezichten etc.

Mantelzorg

De gevolgen hebben ook veel invloed op het leven van de mantelzorger. Vooral de onzichtbare gevolgen zijn moeilijk. Voor mensen buiten de directe leefwereld is het lastig die te begrijpen. De relatie is vaak blijvend veranderd. Men kan daardoor in een isolement terecht komen. Het is belangrijk met mensen uit de sociale omgeving te praten en hulp te vragen bij hulpverleningsinstanties. Dan kan er gezamenlijk gezocht worden naar mogelijkheden waardoor alle betrokkenen met de situatie kunnen omgaan.

Voor meer informatie over NAH kijk op www.nahzorg.nl

Waar kunt u terecht?

 

De zorg de baas blijven

Zie de realiteit onder ogen. tipsHersenletsel is niet van tijdelijke aard en de kans op blijvende beperkingen is groot. Zie dit onder ogen en blijf de problemen niet ontkennen of vermijden. Pas dan is het mogelijk open te staan voor haalbare aanpassingen.

Wees alert op eigen gezondheidsproblemen.
Klachten als slecht slapen, moeite met concentreren of chagrijnige buien kunnen duiden op psychische overbelasting. Aarzel dan niet om hulp voor uzelf te zoeken. Op tijd hulp vragen getuigt van een goed inzicht in het bepalen van uw grenzen en voorkomt overbelasting.

Maak tijd en ruimte voor eigen activiteiten.
Het is belangrijk om eigen activiteiten te blijven houden. Het biedt u ontspanning en de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden. Neem voldoende tijd voor ontspanning zodat de accu regelmatig opgeladen kan worden. En leer hiervan te genieten, ook als het om activiteiten gaat die u voorheen samen deed.

Overleg met uw werkgever.
Betrek uw werkgever bij de manier waarop u de combinatie van werk en zorg op lange termijn vol kunt houden. Doe een beroep op de mantelzorgmakelaar, die u hierbij kan helpen.