niet aangeboren hersenletsel naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Waar kunt u terecht?

 

  • Advies
  • Wonen en begeleiden
  • Activiteiten

Advies en ondersteuning

In eerste instantie zult u via ziekenhuis en revalidatiecentrum informatie, advies en ondersteuning krijgen.

Verder kunt u terecht bij:

NAH Gelderland

Het doel van het hersenletselteam is cliënten, hun naasten en hulpverleners zo objectief mogelijk te adviseren over de mogelijkheden van begeleiding en andere vormen van hulpverlening. Het hersenletselteam denkt mee in problemen en zoekt mee naar mogelijkheden om de gewenste begeleiding of behandeling voor de cliënt te verkrijgen. I Stichting NAH Gelderland

Passie voor jeugd en Gezin

Biedt specialistische ambulante gezinsondersteuning en behandeling voor mensen met NAH. Het kan gaan om een ouder of een kind met NAH.
I Pjg

Professionals in NAH

Bieden informatie en begeleiding, praktische hulp, ondersteuning bij wet en regelgeving en steun en voorlichting aan de omgeving.
I Professionals in NAH

Brein support

Brein Support is een expertisecentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Brein Support ondersteunt mensen die schade hebben opgelopen aan het brein, de hersenen.
I Breinsupport

Wonen

Professionals in NAH bieden informatie en begeleiding, praktische hulp, ondersteuning bij wet en regelgeving en steun en voorlichting aan de omgeving. I www.professionalsinnah.nl

Siza

Biedt 24 uurs begeleiding in:

Hoge Huis

I www.siza.nl/hoge-huis

Palazzo

I Siza.nl/Palazzo

Zorggroep Apeldoon

Biedt 24 uurs begeleiding voor volwassenen in de leeftijd tot 55 jaar in De Viermaster. I De Viermaster

In Woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina kunnen mensen na een CVA terecht voor dagverzorging.
I www.atlant.nl

Dagbehandeling Randerode

Biedt revalidatie na een CVA
I Randerode

Regionaal Expertisecentrum NAH Teuge

Het centrum biedt informatie en advies over alle aspecten die samenhangen met Niet Aangeboren Hersenletsel. Ook biedt het persoonlijke en praktische begeleiding aan zowel de cliënt zelf, als aan de mensen om hem of haar heen. Er is een activiteitencentrum en er wordt gewerkt aan arbeid op maat, trainingen en re-integratietrajecten). Verder zijn er gespreksgroepen en themabijeenkomsten voor directe familie.
I Centrum voor NAH

NAH café Apeldoorn

NAH café biedt mogelijkheden om lotgenoten te ontmoeten.
I NAH café Apeldoorn

NAH Hotel de Witte Berken

In een hotel in Epe is een NAH hotel gevestigd.
I De Witte Berken

Afasiecentrum

Het afasiecentrum biedt nazorg en lotgenotencontact aan mensen met afasie. Mensen met afasie en hun partners kunnen onder professionele begeleiding leren om beter te communiceren en actiever deel te nemen aan het sociaal en maatschappelijk leven.

Afasiecentrum Apeldoorn ßèta
I www.afasiecentrum.nl/apeldoorn

 

Handige websites

Hulp en behandeling bij het leren omgaan met hersenletsel.
I www.hersenz.nl

Op deze webiste vindt u het aanbod van organisaties voor mensen met een CVA in Apeldoorn.
I www.beroertewatnu.nl

De website van patiëntenvereniging voor mensen met hersenletsel.
I www.hersenletsel.nl