ontspanning en tijd voor jezelf nemen naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Tips

voor het overdragen van de zorg

Draagt u als mantelzorger de zorg tijdelijk over aan een ander? Dan spelen er mogelijk vragen door uw hoofd als 'zal het wel goed gaan?' of 'wat moet ik allemaal regelen?'. Hieronder vindt u tips die u bij de overdracht kunnen helpen.

Verzamel en geef tips

Terwijl u voor uw naaste zorgt, bedenkt u waarschijnlijk veel dingen die voor uw vervanger belangrijk zijn om te weten. Bijvoorbeeld over de verzorging of het eten. Schrijf deze tips op zodra u eraan denkt en geef ze door aan uw vervanger.

Gebruik een checklist

U kunt de tips ook noteren op een van de checklists die Mezzo heeft opgesteld. Zo vergeet u niets en is de informatie goed terug te vinden.
Vooral als u de zorg voor de eerste keer overdraagt, raden wij u deze checklists aan.

Ga van te voren kijken

Gaat uw naaste naar een locatie buitenshuis? Neem dan van te voren samen een kijkje bij deze voorziening.
Als u zich er concreet iets bij kunt voorstellen, wordt het voor u beiden makkelijker om u erop voor te bereiden.

Laat weten wat u zoekt

Ga in gesprek met de organisatie waar u de vervangende zorg aanvraagt.
Geef duidelijk aan wat de situatie van uw naaste is en welke zorg en ondersteuning er nodig is.
De organisatie kan dan gericht zoeken naar de persoon of instelling die het beste bij uw naaste past.

Tip

Wat als degene voor wie u zorgt niet wil?

Het kan lastig zijn om uw naaste ervan te overtuigen dat u even tijd voor uzelf nodig hebt. Uw zorg is immers heel vertrouwd. Maar tijd voor uzelf is uiteindelijk ook goed voor u beiden, omdat u zo nieuwe energie opdoet.

Laat eventueel een familielid, vriend of huisarts met uw naaste praten.
Bemiddeling door iemand die u beiden vertrouwt, werkt in veel gevallen goed.