paliatieve terminale zorg naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Palliatieve terminale zorg

Palliatieve terminale zorg heeft betrekking op de laatste fase, wanneer mensen nog een korte levensverwachting hebben.

Mantelzorg in deze fase is vaak zwaar. Mantelzorgers geven aan dat hun leven in een stroomversnelling komt. Het aantal uren waarin zij zorg bieden neemt toe. Zij zijn in deze laatste fase vaak voortdurend bezig met de zorg (letterlijk en figuurlijk).
Naast huishoudelijke zorg en psychosociale begeleiding bieden zij met name meer persoonlijke zorg (wassen, aankleden en hulp bij toiletgang) én verpleegkundige zorg (hulp bij medicijninname, wondzorg of het bedienen van beademingsapparatuur). Ook moeten mantelzorgers veel regelen. Ze reizen vaak heen en weer van het ene naar het andere medische onderzoek of ziekenhuis, specialist of therapeut. Daarnaast moeten ze veel afstemmen met de grote hoeveelheid hulpverleners die over de vloer komen.

Meer dan driekwart van de mantelzorgers voelt zich overbelast. Dat uit zich op verschillende manieren. Ze hebben lichamelijke klachten (nek-, schouder- en rugpijn), psychische klachten (depressieve symptomen en oververmoeidheid) of merken het in hun gedrag (roken en drinken). Door het naderend verlies is de emotionele belasting groot. Niettemin zijn veel mantelzorgers geneigd zichzelf weg te cijferen en soms hun eigen grenzen over te gaan. Goede zorg voor de stervende staat immers voorop en vooral de waardigheid van de stervende persoon is belangrijk.Uw mogelijke vragen

Welke zorg is thuis mogelijk?

Waar vind ik informatie over de laatste levensfase?

Wie kan voor even de zorg van mij overnemen?

Welke mogelijkheden zijn er als ik thuis niet meer voor mijn naaste kan zorgen?

Bij wie kan ik terecht met mijn zorgen?

Hoe weet ik of ik het goed doe?