paliatieve terminale zorg naar home
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Ondersteuningsmogelijkheden

Als u weet dat degene voor wie u zorgt niet meer beter kan worden, breekt een moeilijke en verdrietige periode aan. U wordt geconfronteerd met doodgaan, medische beslissingen rond het levenseinde, afscheid nemen en alle gevoelens die daarbij horen.

Daarnaast wordt de zorg voor uw naaste intensiever. Snelle veranderingen in de gezondheidssituatie maken het extra moeilijk en doen een grote aanslag op uw lichamelijke en emotionele conditie.
Mantelzorgers vragen voor zichzelf niet snel hulp. Zeker in deze periode staat goede zorg voor de stervende voorop. Dat is vaak het laatste wat u kunt doen en dat wilt u zo goed mogelijk doen. Toch kan het helpen als ook ú hulp en ondersteuning krijgt. Waarschijnlijk houdt u de zorg dan langer vol.

Ondersteuningsmogelijkheden bij palliatieve en terminale zorg

Veel mantelzorgers willen hun naaste graag tot het laatst toe thuis verzorgen. In die periode kunt u extra hulp en ondersteuning goed gebruiken.
Bij de volgende websites en personen kunt u daarvoor terecht:

  • Arts
  • Thuiszorg
  • Netwerk
  • VPTZ
  • Religie
  • Hospice

Huisarts/specialist

Een gesprek met uw huisarts of specialist kan inzicht geven in de verwachting over het ziekteverloop. De specialist kan voorlichting geven over behandelingen en de mogelijke gevolgen hiervan. De huisarts kan hulp inschakelen.

Thuiszorg

In deze periode kunnen thuiszorgorganisaties naast de gebruikelijke diensten ook gespecialiseerde verpleging inzetten. Dit kan zo nodig ook 's nachts.
Er kunnen via de Thuiszorgwinkel hulpmiddelen geleend of gehuurd worden, zoals een hoog-laagbed, toiletstoel, loophulpmiddelen en dergelijke.
U vindt organisaties voor thuiszorg in de adressenlijst onder
I thuiszorgwinkels en I thuiszorgorganisaties.

Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe

I www.netwerkpalliatievezorg.nl
Op deze website vindt u informatie over palliatieve zorg.
Dit is zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte èn voor hun naasten. Er wordt ook verwezen naar hulpverleners in de regio.
I www.ongeneeslijk ziek.nl
Op deze site vindt u nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten.

Vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg (VPTZ)

Goed getrainde vrijwilligers kunnen u ontlasten door uw zorgtaken tijdelijk over te nemen. De vrijwilligers hebben vaak in hun eigen leven met sterven en rouw te maken gehad. Zij zijn overdag en 's nachts bereid u bij te staan. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke taken. De vrijwilligershulp vult datgene aan wat familieleden zelf doen. Zo krijgt u als mantelzorger de gelegenheid om even rust te nemen, een boodschap te doen of 's nachts rustig te slapen. Wacht vooral niet te lang met het aanvragen van hulp. Hoe eerder u hulp vraagt, hoe langer u het zelf volhoudt.

De VPTZ organisatie in Apeldoorn is De Kap

I www.dekap.nl/terminale-zorg

Geestelijke bijstand

Iemand die gaat sterven heeft misschien behoefte om te praten over dingen die belangrijk zijn (geweest) in het leven. Als iemand gelovig is, zullen vragen over leven en dood wellicht ook in het licht van het geloof staan. Afhankelijk van iemands levensovertuiging kunnen geestelijk verzorgers begeleiding en ondersteuning bieden bij vragen rond zingeving, spiritualiteit en het naderende levenseinde.

Hospice

Het kan zijn dat het ondanks extra hulp en ondersteuning niet lukt om iemand tot het einde toe thuis te verzorgen. Dan is opname in een "bijna-thuis-huis" of hospice mogelijk; een huis waar men in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven door kan brengen. In de praktijk worden de termen hospice (high care) en bijna-thuis-huis (low care) soms door elkaar gebruikt.

In een (high care) hospice nemen verpleegkundigen een spilfunctie in. De medische verantwoordelijkheid berust soms bij een huisarts of hospice-arts, soms bij een medisch specialist. Andere disciplines zijn vaak op afroep beschikbaar.
Roparunhuis De Spreng in Beekbergen is een voorbeeld van zo'n een high care hospice.
I de spreng

In een bijna-thuis-huis verlenen vrijwilligers zoveel mogelijk samen met de familie de dagelijkse zorg. De eigen huisarts of een huisarts verbonden aan het bijna-thuis-huis, heeft de verantwoordelijkheid voor de medische zorg. Voor verpleging en verzorging worden professionele thuiszorgmedewerkers ingezet. Daarnaast hebben vrijwilligers een belangrijke rol in de zorg. Bijna-thuis-huizen zijn vooral geschikt voor mensen die, niet zozeer om medische als wel om sociale redenen niet langer thuis kunnen worden verzorgd.

In Apeldoorn is er een lowcare hospice:
I www.hospiceapeldoorn.nl


Ervaring

"Op een gegeven moment kregen we te horen dat hij terminaal was. We hadden er toen dus al een behoorlijke tijd opzitten en we hadden geen idee hoe lang het nog zou gaan duren. Mijn zus en ik kwamen iedere dag bij hem en de vraag hoe lang we het zouden volhouden kwam op. Als we de zorg voor vader willen volhouden dan moet er hulp komen. Toen hebben we via de thuiszorg het telefoonnummer gekregen van de vrijwillige terminale zorg.

En eerlijk is eerlijk, dan is het heel fijn dat er iemand is die voor jou een kopje koffie zet en die vraagt hoe het met jou gaat, dat is heel dierbaar.

Het geeft heel veel lucht dat je zelf ook ruggesteun hebt, zo voelt het ook. Het is een rustpunt."