paliatieve terminale zorg naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Zorg voor ongeneeslijk zieke kinderen

Kinderhospice

De zorg voor ongeneeslijk zieke kinderen vraagt veel van ouders en eventuele broers en zussen.
Een gewone, huiselijke omgeving met deskundige zorg kan dan uitkomst bieden. Ook kan een tijdelijke opname een mogelijkheid zijn om het gezin "even op adem te laten komen."

Kinderhospice Binnenveld in Barneveld
I www.kinderhospicedeglind.nl

Mappa Mondo

Een Mappa Mondohuis is een gezinsvervangend huis voor kinderen met een levensbedreigende ziekte. Van de acht kinderen die in een Mappa Mondo huis terecht kunnen, wonen er vier langdurig en vier tijdelijk.
Een Mappa Mondo huis in de regio vindt u in Wezep.
I www.rodekruis.nl/mappa-mondo