praktische hulp aan huis naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Praktische hulp en zorg

Vormen van praktische hulp zijn huishoudelijke hulp, verpleegkundige zorg, ergotherapie welzijnsdiensten, klussendienst, maaltijdservice.
Als mantelzorger kunt u behoefte hebben aan diverse vormen van praktische hulp. Deze praktische hulp is vaak gericht op de zorgbehoevende, maar het kan voor u ook verlichting van de mantelzorgtaak geven. Dat heet respijtzorg.

Respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke overname van mantelzorgtaken, zodat u zelf even vrij hebt om andere dingen te doen. De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel maandelijks een weekend of wekelijks een dagdeel.

Deze zorg kan worden geboden door:

Uw mogelijke vragen

Welke professionele of vrijwillige zorg is beschikbaar en passend?

Hoe houd ik de zorg vol?

Op welke manier kan ik de zorg delen?


Tip

Als u met verschillende mensen in uw omgeving voor iemand zorgt, dan vraagt dat nogal wat afstemming. Een digitaal zorgdagboek of app kan uitkomst bieden. Hiermee kunt u via een beveiligde website afspraken plannen, belangrijke data in de agenda plaatsen en ervaringen en nieuwtjes uitwisselen. Voorbeelden van dergelijke websites zijn:
I www.wehelpen.nl en
I www.sharecare.nl .