regelen van praktische hulp naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Inschakelen van hulp

Soms kan de zorg en de combinatie met het sociale leven zwaar worden. Dan is het misschien tijd om de zorg te delen. Het is vaak moeilijk om de stap te nemen om hulp in te schakelen. Een drempel kan zijn dat u het gevoel heeft te falen en/of schuldgevoelens heeft. Ook het gevoel van verlies van privacy en afhankelijk zijn van derden, kan u tegenhouden.
Soms is het ook lastig om degene voor wie u zorgt ervan te overtuigen dat u even tijd voor u zelf nodig hebt. Uw zorg voelt immers heel vertrouwd aan. Tegenover deze bezwaren staat dat hulp van buitenaf u kan ontlasten. U krijgt weer wat meer tijd voor uzelf en voor andere dingen, zodat u de zorg langer kunt volhouden.
Als u besloten hebt om beroepsmatige hulp in te schakelen, krijgt u te maken met verschillende wetten, die de betaling van de hulp of zorg regelen.

Welke regelingen zijn er?

Er zijn vier verschillende regelingen op grond waarvan u hulp en zorg aan kunt vragen : de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Wlz en Jeugdhulp.
Deze regelingen zijn gericht op degene die u verzorgt, maar kunnen ook u verlichting geven.
Voor de meeste regelingen geldt een eigen bijdrage.

Mogelijke vragen

Hoe raak ik wegwijs in procedures van aanvraag, indicatie en bezwaar?

Wil ik zorg in natura of een persoonsgebonden budget?

Kom ik voor praktische ondersteuning in aanmerking als ik ervoor kies om zelf de zorg te verlenen?

Met wie kan ik bespreken dat mijn naaste mij claimt om te zorgen en geen ander toelaat?