regelen van praktische hulp naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Waar vraagt u hulp of zorg aan?

WMO ondersteuning

Wmo ondersteuning vraagt u aan bij het Wmo-loket van de gemeente. Een consulent van het Wmo-loket komt bij de zorgvrager op bezoek. Daar mag u als mantelzorgers bij zijn. U kunt ook een cliënt ondersteuner, b.v. een ouderenadviseur, de mantelzorgmakelaar meenemen.
Voor meer informatie: kijk op I www.apeldoorn.nl/het gesprek
Lees hier de 8 tips hoe u het I keukentafelgesprek kunt aangaan met de gemeente.

Zorgverzekering

Voorzieningen uit de Zorgverzekeringswet vraagt u aan bij uw Zorgverzekeraar. Daar kunt u informeren of hetgeen u nodig heeft vergoed wordt. De wijkverpleging geeft zelf indicaties af voor wijkverpleging. U kunt hiervoor terecht bij een thuiszorginstelling. Zij doen dan de aanvraag voor u.

WLZ-zorg

Wlz zorg vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ). In principe krijgt u binnen 6 weken een indicatiebesluit per brief thuisgestuurd.
Kijk voor meer informatie op I www.ciz.nl/zorg-uit-wlz

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp kunt u terecht bij het het CJG.
I www.apeldoorn.nl/jeugdhulp

Een ervaring met mezzo

"We krijgen PGB voor begeleiding. In eerste instantie kwam zij daar niet voor in aanmerking, omdat ze niet in behandeling is.
Via Mezzo heb ik toen bezwaar gemaakt tegen deze beslissing van het CIZ. Het is uitgebreid onderzocht en uiteindelijk kregen we toch de indicatie. Vorig jaar moest opnieuw de indicatie worden aangevraagd. Ik ben nog nooit zo gespannen geweest als voor dat telefoontje. Maar uiteindelijk hebben we gelijk gekregen. Mezzo is de eerste geweest die mij iets uit handen heeft genomen. Ik vond het heerlijk."