regelen van praktische hulp naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Eigen bijdrage WMO

  • Volwassenen van 18 jaar of ouder, betalen een eigen bijdrage voor de ondersteuning vanuit de WMO (gemeente) of vanuit de Wet langdurige zorg. Iwww.apeldoorn.nl/eigen-bijdrage
  • Wijkverpleging (verpleging en verzorging) valt onder de zorgverzekering; u betaalt hiervoor géén eigen risico.
  • Jeugd tot 18 jaar betaalt geen eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning thuis. Een uitzondering is de ouderbijdrage voor verblijf. I www.regelhulp.nl

Eigen bijdrage voor zorg in zorginstelling

Kijk op I www.regelhulp/wlz-zorg

Berekening eigen bijdrage

U kunt uw eigen bijdrage zelf berekenen op de website van het CAK.
I www.hetcak.nl
Het CAK stuurt u een brief over de eigen bijdrage. Hierin staat ook hoe u de eigen bijdrage kunt betalen.

Tips

Gesprek met de gemeente
Raadpleeg ter voorbereiding van het zogenoemde keukentafelgesprek met de tips van Mezzo:
I Gesprek met de gemeente

Kijk ook op de site van het WMOloket:
I www.apeldoorn.nl/Het Gesprek

U kunt ook de mantelzorgmakelaar meevragen naar het gesprek en het met elkaar voorbereiden.