regelen van praktische hulp naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Zorg in natura of PGB

Als er een indicatie is afgegeven, kan de zorgvrager kiezen tussen zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB) of een combinatie.

  • Zorg in natura
  • PGB
  • Zorg in natura & PGB
  • Ondersteuning PGB

Zorg in natura

De zorg wordt rechtstreeks gegeven door de zorgaanbieder.
U kunt zelf contact opnemen met een van deze aanbieders, zodat u kunt bespreken of zij zorg leveren die bij u past. De zorgaanbieder regelt dat de zorgvrager hulp krijgt en zorgt voor de administratie.

De zorg wordt geregeld bij aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten. Kijk hiervoor op:

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Een PGB is een som geld waarmee degene waarvoor u zorgt zelf zorg kunt regelen en inkopen. De aanvrager bepaalt zelf van welke zorgonderdelen hij gebruik wilt maken en waar of van wie. Hij mag zelf zijn hulpverlener uitkiezen.
De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de budget- en salarisadministratie en moet hierover verantwoording afleggen aan het Zorgkantoor.

Om in aanmerking te komen voor een PGB is een indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp of jeugdzorg.
Op de site I www.pgb.nl vindt u een duidelijk overzicht en schema binnen welke wet u welke soort van zorg, de zogenoemde 'zorgfunctie', met een PGB kunt inkopen.

Voor PGB gelden specifieke voorwaarden:

  • De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij een PGB nodig heeft in plaats van zorg in natura.
  • De aanvrager moet in staat zijn het PGB te beheren en er verantwoorde zorg mee in te kopen.

PGB aanvragen

Afhankelijk van de benodigde zorg kan de zorgvrager een pgb aanvragen bij:

Bij de aanvraag van een PGB kan het verstandig zijn om hulp te vragen van een onafhankelijk cliëntondersteuner.

 

Combinatie van Zorg in natura en PGB

Een mix van Zorg in natura en een PGB is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een PGB heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

Dit geldt alleen niet als u een PGB uit de Wet langdurige zorg krijgt. Dan moet u kiezen tussen het PGB of Zorg in natura.

Zorgverzekeraars hebben de vrijheid om alleen een PGB of Zorg in natura aan te bieden. Een combinatie is dus niet altijd mogelijk. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

 

Ondersteuning van PGB

Servicecentrum PGB

Het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank geeft gratis hulp en advies over PGB en kan de salarisadministratie voor u verzorgen. I www.svb.nl

Zorgkantoren

Het zorgkantoor regelt de zorg of het PGB (persoonsgebonden budget) voor mensen met een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).
U krijgt te maken met het zorgkantoor als het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) u of uw kind een Wlz-indicatie heeft gegeven
In Apeldoorn zijn veel mantelzorgers aangewezen op:

Zilveren Kruis Zorgkantoor

I www.zilverenkruis.nl

Per Saldo

Dit is dé belangenvereniging van en voor mensen met een persoonsgebonden budget. Leden kunnen gebruik maken van advies bij het organiseren van hulp of juridische adviezen.
I www.pgb.nl


Handige Websites

Per Saldo hulpgids I www.persaldohulpgids.nl
Een overzicht van professionele aanbieders van Pgb-zorg en begeleiding in heel Nederland.

ePGB I www.epgb.nl
Een website waarmee u uw persoonsgebonden budget (Pgb) kunt beheren.
De eerste 30 dagen kunt u gratis uitproberen.

Naar-Keuze.nl I www.naar-keuze.nl
Een belangenorganisatie voor ouders/familie van mensen met een beperking die een Pgb hebben.

PGB en Mantelzorg

De PGB-houder kan naast professionele zorgverleners ook u als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kunt u uit het PGB betaald worden. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het PGB bedoeld is. De PGB-houder sluit hiervoor een contract met u af. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren. Als de mantelzorger uit het PGB wordt betaald, worden de verdiensten als inkomen gezien en zijn ze belastbaar. Ook kan het gevolgen hebben voor uw uitkering of de huurtoeslag.