regelen van praktische hulp naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Bezwaar indienen

Hulp bij het indienen van een bezwaar over de WMO, Zorgverzekeraar, WLZ-aanvraag of Jeugdzorg kunt u krijgen bij:

Voor ondersteuning bij bezwaar indienen over jeugdhulp kunt u terecht bij het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg.
I www.akj.nl.