sitemap naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Sitemap

 

Home

Stedelijk Knooppunt Mantelzorg

Thema's

> Jonge mantelzorgers
>> Feiten en cijfers

>> Wat zijn jonge mantelzorgers
>> Verborgen zorgen
>> Ondersteuning
> Waar kunnen jonge mantelzorgers terecht?
>> Kopp-groepen
>> Gespreksgroep
>Websites

> GGZmantelzorgers
>> Waar kunt u terecht
>> Riwis

> Niet aangeboren hersenletsel
>> Waar kunt u terecht?
>> Afasiecentrum

> Mantelzorg kind met beperking
>> Waar kunt u terecht?

> Kanker heb je niet alleen
>> Waar kunt u terecht?
>> 'KLEEF

> Dementie

> Domotica
>> Waar kunt u terecht?

> De zorg gaat door
>> Tips

> Mantelzorg in balans
>> Zorgtaken
>> Sociaal- emotionele behoeften
>> Regeltaken
>> Kennis en begrip
>> Vrijaf en ontspanning
>> Financiële situatie
>> Mantelzorg en werk
>> Wonen en vervoer

> Verslavingszorg
>>> Tactus
>>> Iriszorg
>>> Omnizorg
>>> Leger des heils

> Ex-mantelzorgers
>> Steun voor ex-mantelzorgers >> LSR

Tips

Adressenlijst

Contact

Mantelzorg(delen)
>> De spil in de zorg
>> Mantelzorgtest

Informatie en steun
> Stedelijk Knooppunt Mantelzorg
>> Luisteren naar u
>> Geven informatie en advies
>> Bijeenkomsten en cursussen
>> Ontspannende activiteiten
>> Belangenbehartiging
> Andere organisaties
>> Huisarts
>> Revalidatiecentra
>> WMO/Zorgloket
>> Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
>> MEE Veluwe
>> Ouderenadviseurs
>> Oorakel
>> Patiënten- en familievereniging
>>> Belangenorganisaties
>>> Telefonische hulpdiensten

Regelen van hulp
>> Inschakelen van hulp
> Welke regelingen zijn er?
>> WMO
>> Zorgverzekering
>> Wlz
>> Jeugdzorg
>Aanvragen van zorg
>>Eigen bijdrage
>> Bezwaar indienen
> Zorg in natura of PGB
>> ZIN
>> PGB
>> Combinatie ZIN & PGB

Woonvormen met zorg
>> Woonzorgcentrum
>> Verpleeghuis
>> Woonvormen
> Kleinschalige woonprojecten
>> Particuliere initiatieven
>> Thomashuizen
> Aangepaste woningen met zorg
>> Zorgwoning
>> Fokuswoning
>> Kangoeroewoning
>> Mantelzorgwoning

Ontspanning, tijd voor jezelf
>> Vakantieadressen
> Vervangende zorg
> Respijtzorg
> Ontspanning (tips)

Materiële hulp
> Woningaanpassing
> Vergoeding via de gemeente
> Vergoeding via de zorgverzekeraar
> Hulpmiddelen
> Regelingen voor vervoer

Financiële en juridische zaken
> Regelingen voor de zorgontvanger
> Regelingen voor mantelzorgers
> Diverse vergoedingen
> Sollicitatieplicht en WW- of bijstandsuitkering
> Juridische zaken
>> Testament en codicil
>> Volmacht
>> Mentorschap
>> Onderbewinstelling
>> Curatele
> Steun bij regeltaken
> > Mantelzorgmakelaar
>> Mezzo
>> Sociaal raadslieden

Mantelzorg en werk combineren
> Regelingen voor werkende mantelzorgers
>> Calamiteitenverlof
>> Zorgverlof
>> Wet Flexibel Werken

Palliatieve terminale zorg
> Ondersteuningsmogelijkheden
>> Huisarts/specialist
>> Thuiszorg
>> Netwerk Palliatieve Zorg
>> VPTZ
>> Religie
>> Hospice
> Zorg voor ongeneeslijk zieke kinderen
>> Kinderhospice
>> Mappa mondo
>> Stedelijk Knooppunt Mantelzorg

sitemap

disclaimer

colofon

nieuwsbrieven