steunpunten mantelzorg naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Stedelijk Knooppunt Mantelzorg

De Kap de kap
Regentesselaan 2-B
7316 AC Apeldoorn
T 055 529 55 20
I www.dekap.nl

Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg is een onderdeel van De Kap, een organisatie voor informele zorg. De Kap biedt hulp en ondersteuning in de thuissituatie. Zij is er voor hulpvragers, vrijwilligers en mantelzorgers.

Het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg biedt ondersteuning van mantelzorgers. Voor meer informatie hierover kijk op informatie.

Daarnaast stelt het Stedelijk Knooppunt Mantelzorg zich ten doel om organisaties in Apeldoorn mantelzorgminded te maken. Belangrijkste taken hierin zijn bewustmaking, kennis en expertise delen en uitwisselen, informatie verstrekken en verbinden. Een goede samenwerking van organisaties in Apeldoorn op het gebied van mantelzorgondersteuning is voorwaarde voor goede mantelzorgondersteuning.