vervangende zorg buitenshuis naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Vervangende zorg buitenshuis

Vervangende zorg

Vervangende zorg (ook wel respijtzorg genoemd) houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Dat kan echter alleen als de zorg op een verantwoorde manier wordt overgenomen. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

Financiering

Respijtzorg is gratis als het om vrijwilligerswerk gaat.
Als het om zorg door beroepskrachten gaat zijn er wel kosten aan verbonden. Dan kunt u die vergoed krijgen:

 1. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval kunt u respijtzorg aanvragen bij het Wmo-loket.
  I www.apeldoorn.nl/leven-kortdurend-verblijf
  Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
 2. Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  Er kan een aparte indicatie voor respijt worden aangevraagd bij het CIZ voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week)
  I www.regelhulp.nl/logeeropvang-bij-wlz-zorg
 3. Vanuit de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering.
  Lees meer over het aanvragen het vergoedingenoverzicht 2017 van Mezzo:
  I vergoedingenoverzicht 2017
 4. Vanuit de Jeugdwet.
  Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling.
  U kunt hiervoor een aanvraag doen bij het Wmo-loket.
  I www.regelhulp.nl/logeeropvang-voor-de-jeugd

In de I infograhpic voorbeelden respijtzorg van het Expertisecentrum Mantelzorg staan deze mogelijkheden op een rij..


Uw mogelijke vragen

Welke vormen van dagopvang zijn er?

Zijn er mogelijkheden voor dag- en nacht-opvang?

Tips

Vindt u het lastig om de zorg over te dragen? Of heeft uw naaste het hier moeilijk mee? Lees dan de tips om de zorg met een gerust hart over te dragen.

Vervangende zorg

Handen in Huis
Deze landelijk werkende vrijwilligersorganisatie biedt vervanging bij vakantie van de mantelzorger of wanneer de mantelzorger wegens ziekte is uitgeschakeld. Op de site van Handen in Huis staat een lijst met zorgverzekeraars die de mantelzorgvervanging vanuit een (aanvullende) polis vergoeden. De medewerkers helpen u ook om uw polis te bekijken.
I handen in huis