vervangendezorg buitenshuis naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Opvang overdag

 

 • Opvang overdag
 • Dagbesteding
 • Dagbehandeling

Er zijn 2 vormen van vervangende zorg buitenshuis overdag: dagbesteding en dagbehandeling.

Bij dagbesteding worden verschillende activiteiten aangeboden in een gestructureerd programma. Het doel is een zinvolle dag invulling, maar ook ontlasting van u als mantelzorger.

Dagbehandeling wordt ook wel gespecialiseerde behandeling genoemd en is bedoeld om nieuwe vaardigheden aan te leren of om te voorkomen dat een aandoening of beperking erger wordt. Ook dit kan u als mantelzorger ontlasten. Hierover leest u meer onder dagbehandeling.
I www.expertisecentrummantelzorg.nl

Verschillende vormen dagbesteding

 • Dagopvang voor ouderen
 • Dagbesteding voor volwassenen
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Dagbesteding voor jeugd

Dagopvang voor ouderen

Deze dagopvang is bedoeld voor ouderen die zelfstandig wonen en merken dat hun sociale contacten afnemen door lichamelijke of psychische beperkingen, of voor mensen die geestelijk achteruit gaan.

Dagopvang voor ouderen bestaat in verschillende vormen

 • Apeldoorn biedt verschillende ontmoetingsplekken bij u in de wijk waar u terecht kunt voor activiteiten, ontmoeting, informatie en ondersteuning. Als u behoefte heeft aan een praatje of een kopje koffie bijvoorbeeld. Of om samen met mensen uit uw buurt sportief, creatief of leerzaam bezig te zijn. Het is voor (buurt)bewoners en voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  Kijk op I www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl.
 • Dagopvang bij een woonzorgcentrum. Bijvoorbeeld samen koffie drinken, boodschappen doen en eten. Vaak worden er activiteiten georganiseerd. Er is toezicht aanwezig en er wordt indien nodig persoonlijke verzorging en verpleegkundige hulp geboden. Soms kan een warme maaltijd worden gebruikt en vervoer worden geregeld tegen een kleine vergoeding. Het kan gaan om enkele dagen of dagdelen per week. Bij enkele locaties is ook verlengde dagopvang mogelijk (buiten de normale tijden van de dagopvang).
  Kijk in de adressenlijst onder Dagopvang ouderen.
 • Het Geheugensteunpunt, ontmoetingscentrum voor mensen met dementie.

Onder welke regelingen valt dagopvang voor ouderen?

 • Voor ouderen die eenzaam zijn, maar wel zelfredzaam: algemene voorziening van de gemeente, zoals een ontmoetingscentrum. U hoeft hiervoor geen indicatie te vragen.
 • Voor ouderen die lichte of matige verzorging en begeleiding nodig hebben: maatwerkvoorziening in de Wmo.
 • Voor ouderen met gevorderde dementie kan dagbesteding een onderdeel zijn van Wlz-zorg.

Dagbesteding voor volwassenen

Dit kan plaatsvinden op verschillende plekken:

 • Bij de ontmoetingsplekken in de wijk.
  Hier worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals koffie-ochtenden in het buurthuis of gezamenlijke uitstapjes. Mensen met een beperking of psychische problemen kunnen hier ook aan deelnemen, eventueel met extra (individuele) begeleiding.
  Voor deze activiteiten hoeft u geen aanvraag te doen.
  Het zijn algemene voorzieningen waar iedereen aan kan deelnemen.
  I www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl
 • In Activiteitencentra
  Actviteitencentra bieden dagbesteding aan mensen die geen baan hebben en niet (meer) naar school gaan.
  De activiteiten zijn creatief, ontspannend, sportief en/of arbeidsmatig (bijvoorbeeld kaarsen maken of producten inpakken).
  Men kan ook begeleiding krijgen bij allerlei handelingen in het dagelijks leven, zoals boodschappen doen, met geld leren omgaan of met het openbaar vervoer reizen.
  Activiteitencentra zijn meestal onderdeel van een grotere instelling voor gehandicaptenzorg, bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke zintuigelijke, of verstandelijke beperking.
  U kunt deze dagbesteding aanvragen bij het Wmo-loket.
  I www.apeldoorn.nl/leven-begeleiding

  Kijk onder Dagbesteding in de adressenlijst

Arbeidsmatige dagbesteding

Arbeidsmatige dagbesteding is een vorm van werken met veel begeleiding. Bijvoorbeeld werk op een tuinderij, in een kantine, timmerwerkplaats of keramiek-werkplaats.
Arbeidsmatige dagbesteding biedt structuur en invulling van de dag. Het kan ook een manier zijn om de kans op een 'gewone' baan te vergroten.

Waar kunt u terecht voor de aanvraag?

 • Voor mensen met een lichte of matige beperking: bij het Wmo-loket.
 • Voor mensen met ernstige beperkingen kan dagbesteding een onderdeel zijn van Wlz-zorg.
 • Op een zorgboerderij.
  Hier kunnen mensen van diverse doelgroepen terecht voor dagbesteding, dagopvang of arbeidstraining.
  Op een zorgboerderij wordt agrarisch werk gecombineerd met zorg.
  In de buurt van Apeldoorn zijn er o.a. zorgboerderijen in Apeldoorn, Beekbergen, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen, Wenum Wiesel
  U kunt deze dagbesteding aanvragen bij het Wmo-loket. (begeleiding groep of logeeropvang).

  Om zorgboerderijen te vinden, kunt u kijken op:

Dagbesteding voor de jeugd

Er zijn verschillende vormen van dagbesteding en dagopvang voor jeugd, soms gericht op een specifieke doelgroep.
Ook is soms behandeling of therapie mogelijk.

 • Gespecialiseerde dagopvang in een medisch kleuterdagverblijf.
 • Kinderdagcentrum (KDC) of dagcentrum, voor jeugd met een ernstige verstandelijke of meervoudige beperking.
 • Orthopedagogisch centrum voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.
 • Jongeren kunnen vaak ook terecht op een zorgboerderij.
 • Buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen die overdag naar een school voor speciaal onderwijs of een dagcentrum gaan.
  De BSO biedt opvang na schooltijd en in de schoolvakanties.

Voor meer informatie kunt u terecht bij MEE Veluwe
I www.meeveluwe.nl

Dagbehandeling wordt ook wel gespecialiseerde behandeling genoemd en is bedoeld om nieuwe vaardigheden aan te leren of om te voorkomen dat een aandoening of beperking erger wordt. Dagbehandeling is meestal verbonden aan een verpleeghuis zorginstelling of een revalidatiecentrum.
De dagbehandeling kan gedurende één of meer dagen per week worden gegeven
Het is mogelijk voor jeugd en volwassenen met lichamelijke beperkingen, verstandelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen en ouderen met dementie.

Waar kunt u terecht?


Jeugd

 • Jeugd met een lichte verstandelijke beperking: Jeugdhulp (gemeente).
 • Jeugd met een ernstige verstandelijke beperking: Wlz-zorg.
 • Jeugd met een zintuiglijke beperking: zorgverzekering.

Volwassenen

 • Volwassenen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, of dementie: Wlz-zorg.
 • Volwassenen met een zintuiglijke of psychiatrische beperking: zorgverzekering

Er zijn in Apeldoorn diverse verpleeghuizen of verpleegafdelingen, waar dagbehandeling plaatsvindt.
Kijk in de adressenlijst onder
I adressen/dagbehandeling psychogeriatrisch

Voor organisaties in Apeldoorn die gespecialiseerde behandeling geven kunt in de adressenlijst kijken onder:
I adressen/dagbehandeling
I adressen/dagbehandeling2

 

tips

Zorgen voor jezelf (1)

Hulp vragen
Als zich een nieuw probleem voordoet, probeer dan na te denken over de vraag of u hierbij extra hulp kunt gebruiken. Neem niet te snel aan dat u het zelf moet doen. Praat hierover met anderen.tips

Voorkom isolement
Voorkom dat u in een isolement geraakt. Als het onmogelijk is bij anderen op bezoek te gaan, nodig dan anderen uit naar u toe te komen. Leg hun eerlijk uit waarom het voor u moeilijk of onmogelijk is zelf te komen. Bekommer u er niet over wat ze over u, uw hulpbehoevende huisgenoot of uw huis zullen opmerken of denken.
Het belangrijkste is dat u gezelschap heeft.

Erken uw gevoelens
Probeer u regelmatig bewust te worden van uw eigen gevoelens. Maak hiervoor af en toe tijd vrij. Vaak helpt het om met iemand die u vertrouwt over uw gevoelens te praten.
Probeer ook uw negatieve gevoelens, zoals kwaadheid, schaamte en jaloezie, onder ogen te zien.
Houd deze niet voor uzelf. Dit is schadelijk, zowel voor uzelf, als voor personen in uw naaste omgeving. Als u liever niet praat over uw gevoelens, kan het helpen deze op papier te zetten, bijvoorbeeld in een dagboek.
naar zorgen voor jezelf (2) >>>