mantelzorg en werk combineren naar de homepage
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Regelingen voor werkende mantelzorgers

Als werkende mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende verlofregelingen.
Elke werknemer heeft hier recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn.
Er kunnen in uw cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. Informeer hiernaar bij uw werkgever.


  • Calamiteitenverlof
  • Zorgverlof
  • Wet Flexibel Werken

Calamiteitenverlof

Verlof dat u op kunt nemen als u onverwachts direct vrij moet zijn.
Dit verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op
I www.mezzo.nl/calamiteitenverlof

Kortdurend zorgverlof

Verlof dat u kunt opnemen voor de zorg voor een ziek kind of een zieke partner of anderen in uw sociale omgeving.
Dit verlof mag in totaal maximaal twee keer het aantal uren duren dat u werkt.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op:
I www.mezzo.nl/kortdurend-zorgverlof

Langdurend (onbetaald) zorgverlof

Verlof dat u kunt opnemen als u voor langere tijd moet zorgen voor een ziek kind, partner, ouder of iemand anders in uw sociale omgeving.
Kijk voor meer informatie op :
I www.mezzo.nl/langdurend-zorgverlof

Wet Flexibel Werken

Deze wet maakt het mogelijk om een verzoek bij je werkgever in te dienen voor thuiswerk en flexibele werktijden. Je krijgt als werknemer zo meer mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé en je hoeft niet direct minder te gaan werken.
Voorwaarden Wet Flexibel Werken:

  • Je kan als werknemer een aanvraag doen, nadat je een half jaar bij de werkgever in dienst bent.
  • Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet je één jaar wachten voordat je een nieuw verzoek mag doen.
  • De wet is alleen van toepassing op werkgevers die meer dan 10 werknemers in dienst hebben.

Een werkgever kan een verzoek alleen afwijzen om zwaarwegende bedrijfsredenen.

 


Meer informatie

In de praktische wegwijzer "Er is meer mogelijk dan je denkt" leest u meer over hoe u uw werk met zorg kunt combineren. I praktische wegwijzer