woonvormen met zorg
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Woonvormen met zorg

Soms gaat het thuis echt niet meer en is verhuizing naar een woonvorm met zorg of opname in een verpleeghuis onvermijdelijk omdat er 24 uurszorg nodig is. Als de moeilijke beslissing is genomen gaat u op zoek naar een voor u en/of uw naaste geschikte woonvorm.

Voor wonen met zorg moet u een indicatie aanvragen voor "Verblijf". (langdurig wonen in een zorginstelling) via de Wlz
Voor meer informatie kijk op
I www.regelhulp.nl/verblijf-in-een-instelling

Nog steeds mantelzorger

Let wel: U bent ook dan nog steeds mantelzorger, want u bent nog steeds de contactpersoon naar de instelling toe, maar ook naar buitenstaanders.
U gaat steeds op bezoek, uw naaste komt soms nog thuis. U besteedt nog steeds meer dan de gebruikelijke zorg en tijd aan uw naaste.

  • Woonzorgcentrum
  • Verpleeghuis
  • Woonvormen

Woonzorgcentrum

Een woonzorgcentrum is een groep woningen voor ouderen waar zij beschut kunnen wonen en zo nodig begeleiding en ondersteuning krijgen.
Dit wordt ook wel woonzorgcomplex of een serviceflat genoemd en bestaat uit zelfstandige appartementen in een gewone woonwijk.
U kunt andere bewoners ontmoeten, bijvoorbeeld in de recreatieruimten of een gezamenlijke tuin.
U huurt of koopt zelf de woning, en kunt wijkverpleging krijgen via de zorgverzekering of ondersteuning via de gemeente.
De zorg is dicht in de buurt en daardoor snel op te roepen.
In de adressenlijst vindt u woonzorgcentra in Apeldoorn.

Verpleeghuis

Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen van alle leeftijden met een ernstige ziekte of beperking die intensieve zorg nodig hebben door een chronische ziekte, bijvoorbeeld door MS, hersenletsel of dementie.
Lees meer over reguliere en particuliers verpleeghuizen op
I www.regelhulp.nl/verpleeghuis

In de adressenlijst vindt u verpleeghuizen en woonzorgcentra met Verpleegzorg in Apeldoorn.

Woonvormen

Voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking zijn er vele woonvormen variërend van wonen op het terrein van een instelling of in een kleinschalige woonvorm tot begeleid zelfstandig wonen.
In de adressenlijst vindt u de zorginstellingen en locaties in Apeldoorn
Mensen met psychische of psychosociale problemen.(bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel) kunnen terecht bij organisaties voor beschermd wonen.
Hiervoor vraagt u een indicatie aan via het Wmo-loket.
Kijk op I www.apeldoorn.nl/Wmo-wonen-beschermd-wonen

Kijk in de adressenlijst voor woonvormen bij u in de buurt.

Uw mogelijke vragen

Wat zijn de mogelijkheden als het thuis echt niet meer gaat?

Zijn er ook kleinschalige woonvormen mogelijk?

Hoe kunnen we zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen?

Tips

Uw naaste in een zorgorganisatie? 8 tips
I 8 tips