woonvormen met zorg naar home
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Kleinschalige woonprojecten


  • Wooninitiatieven
  • Thomashuizen
  • Dementie

Kleinschalig wooninitiatief

Een kleinschalig woonproject is een eigen woonproject van jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische aandoening.
Zij huren samen woonruimte en regelen zelf (of met hun familieleden) de nodige zorg en ondersteuning.
Lees meer hierover op I www.regelhulp.nl/kleinschalig-wooninitiatief

In Apeldoorn is er een particulier initiatief voor jongeren met een verstandelijke beperking.
I stichting-ons-huis.info
Het is mogelijk om zelf (of via een stichting) een kleinschalig woonproject op te zetten. De benodigde zorg betaalt u dan met een persoonsgebonden budget. Voor zo'n initiatief is wel doorzettingsvermogen nodig, omdat u met heel wat wet- en regelgeving te maken krijgt.

U kunt hierbij ondersteuning krijgen van:

Thomashuizen

Een Thomashuis is een kleinschalige woonvorm voor acht volwassenen met een verstandelijke beperking.
Er zijn 2 Thomashuizen in Apeldoorn.
I thomashuizen.nl/home
I thomashuizen

Kleinschalig wonen met dementie

Er zijn steeds meer kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie.
Kijk op de website I www.wegwijzerdementieoostveluwe.nl

Ervaring

"Toen hij 10 was vroegen andere ouders van een kind met een handicap ons of we mee wilden doen met het opzetten van een gemeenschappelijke woning voor onze kinderen. Door die vraag werden we aan het denken gezet en realiseerden we ons dat de dagelijkse zorg ons steeds zwaarder ging vallen."