woonvormen met zorg naar home
HOME KNOOPPUNT CONTACT

Aangepaste woningen met zorg

Als u samen zelfstandig wilt blijven wonen, maar wel met zorg, dan zijn er alternatieven als een zorgwoning, een fokuswoning, een kangoeroewoning of een mantelzorgwoning.

  • Zorgwoning
  • Fokuswoning
  • Kangoeroe
  • Mantelzorg

Zorgwoning

Een zorgwoning, ook wel een aanleunwoning genoemd, is een gelijkvloerse zelfstandige huurwoning bij een woonzorglocatie of zorgsteunpunt, van waaruit meestal 24 uur per dag zorg geleverd kan worden. De zorgwoningen in de gemeente Apeldoorn staan verspreid door Apeldoorn, Ugchelen, Beekbergen en Uddel.
Voor zorgwoningen in Apeldoorn kunt u terecht bij de Apeldoornse corporaties. I www.woonkeus-stedendriehoek.nl

Fokuswoning

In een Fokuswoning kan iemand met een ernstige lichamelijke beperking zelfstandig en onafhankelijk wonen met zijn of haar mantelzorger. De Fokuswoningen liggen verspreid in een woonwijk, zijn aangepast en gelijkvloers. Fokus verleent 24 uur per dag assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Deze hulp wordt 24 uur per dag in en rondom de woning geleverd.
Voor de aanmeldprocedure kijk op:
I www.fokuswonen.nl/aanmelden

In Apeldoorn zijn twee Fokusprojecten:
I www.fokuswonen.nl/apeldoorn-beekpark
I www.fokuswonen.nl/apeldoorn-la-ronde

Kangoeroewoning

Een kangoeroewoning is een woonvorm met twee volledig zelfstandige woningen boven elkaar. Door een tussendeur zijn de woningen met elkaar verbonden waardoor wederzijdse dienst- en zorgverlening mogelijk is.
De Woonmensen heeft diverse kangoeroewoningen in Apeldoorn.
Kijk voor meer informatie op:
I www.woonmensen.nl

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een tijdelijke uitbreiding aan of bij uw huis, die na afloop van de mantelzorgperiode weer wordt weggehaald. Het kan gaan om een zit-slaapkamer met sanitaire unit of alleen een sanitaire unit. Uitbreiding met keukenhoek en of zitkamer is ook mogelijk. Alles voorzien van hulpmiddelen en domotica .

Een mantelzorgwoning bouwen is vergunningsvrij, maar u dient zich wel aan een aantal regels te houden. Kijk hiervoor op:
I www.menzo.nl/regels-voor-een-mantelzorgwoning

Het omgevingsloket kan u informeren over de mogelijkheden in Apeldoorn.

Bedrijven die mantelzorgwoningen maken zijn:
De Veeneman WoonZorgUnit in Apeldoorn
I www.zoonzorgunit.nl
PasAan
I www.pasaan.nl

Inwonen

U kunt er ook voor kiezen om te gaan inwonen bij degene die u verzorgt. Of om deze persoon bij u in huis te nemen. Dit betekent dat u samen een huishouding gaat vormen. Dat kan gevolgen hebben voor een uitkering of WMO indicatie of toeslagen. Kijk voor meer informatie op:
I www.mezzo.nl/mantelzorg-en-wonen

Tips

Als u dichter bij elkaar gaat wonen, kan dat een grote impact hebben op uw leven. Houdt u daarom rekening met het volgende:

Door de nabijheid is de kans groot dat u meer zorg gaat geven dan voorheen. Daardoor kunt u te zwaar belast raken. Schakel daarom ook anderen in bij de zorg.

Bent u, uw gezin of degene die u verzorgt sterk gebonden aan de huidige woonomgeving? Bijvoorbeeld door voorzieningen of sociale contacten? Weeg dat dan mee in uw beslissing.

Kijk ook waar de andere mensen wonen die mantelzorg aan uw naaste (kunnen) verlenen. Wonen die in de omgeving van uw naaste of juist in uw eigen omgeving? Bespreek uw keuze ook met hen.